Olgu Sunumu

Bir Olgu Eşliğinde Asetilsalisilik Asite Bağlı Karaciğer Toksisitesi Gelişen Akut Romatizmal Ateş Hastasına Yaklaşım

10.4274/jcp.2017.0032

  • Osman Güvenç
  • Derya Çimen
  • Eyüp Aslan
  • Haldun Emiroğlu
  • Derya Arslan
  • Bülent Oran

J Curr Pediatr 2017;15(3):102-107

Ülkemizde sık görülen akut romatizmal ateş hastalığının tedavisinde artrit veya hafif kardit tablosu olduğunda ilk tercih edilen ilaç asetilsalisilik asittir. Tedavi sırasında birçok yan etki ile karşılaşılabilir. Akut romatizmal ateş tanısı konulan 10 yaşındaki erkek hastada asetilsalisilik asit tedavisi sırasında karaciğer toksisitesi gelişti. Bu durumun çocuk kardiyoloji pratiğinde her zaman görülebilme ihtimalinden ve tedavi yaklaşımı ile ilgili literatür bilgilerinin kısıtlı olmasından dolayı hasta, olgu olarak sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Akut romatizmal ateş, asetilsalisilik asit, hepatotoksisite