Olgu Sunumu

Bovine Tipte Arkus Aorta: Olgu Sunumu - POSTER: 71

  • Sadi Türkay
  • Fatih Andiran
  • A. Selman Dogukan
  • Ender Ödemis

J Curr Pediatr 2006;4(1):-

Beslenme güçlügü ve tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonlari çocukluk çaginda sik görülmektedir. Beslenme ile yakinmalari artan, wheezing ve solunum sikintisi ile getirilen olgularda konjenital anomaliler, özefageal reflü hastaligi, kistik fibrosis ve vasküler ring gibi hastaliklarin ayirici tanida düsünülmesi gerekmektedir. Trakea ve özefagusa basi sonucu bu hastalarda görülen klinik belirtiler basinin derecesiyle iliskilidir. Hastalar asemptomatik olabilecegi gibi yasami tehdit edecek derecede beslenme ve solunum problemleride görülebilir. Öykü, fizik inceleme, akciger grafileri (PA ve lateral) yaninda ekokardiyografi, ÖMD, bronkoskopi, MR anjiografi tetkikleri gereken hastalarda yapilarak kesin tani konulabilmektedir. Anatomik bir anormallik saptanirsa cerrahi girisimin gerekip gerekmedigine karar verilebilir. Yirmi aylik erkek çocuk, tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonlari nedeniyle klinigimize getirildi. Öyküsünden 2 ayliktan itibaren hisiltili solunum,öksürük, kusma, kilo alamama yakinmalariyla izlendigi, hastanede iki kez uzun süreli reflü tedavisi verildigi, 6 ay önce ÖMD grafisinin çekildigi ve allerjik hastaliklar yönünden arastirildigi ögrenildi. Gelisme geriligi ve tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonlari için takibe alinan hastanin çekilen ÖMDsinde özefagusta indentasyon saptandi. Ekokardiyografisinde; arkus aortadan iki dal çiktigi, aort koarktasyonu ve duktusun olmadigi, koroner sinüsün genis ve sol süperior vena kava varligi görüldü. Vasküler anonomaliyi ekarte etmek amaciyla aortik MR anjiografi tetkiki yapildi. Sol ana karotid arterin sag brakiosefalik arterden çiktigi (bovine tip) saptandi. Trakeaya belirgin basi yapmiyordu. Beslenme postürü ve miktari düzenlendi. Ilaç tedavisi verilmedi. Son sekiz aylik sürede iki kez üst solunum yolu enfeksiyonu gözlendi. Kilo alimi devam ediyor. Özefagografide indentasyon görülen olgularin, altta yatan bir vasküler anomali olasiligi nedeniyle ileri tetkik olarak MR anjiografi ile degerlendirilmesinin uygun olacagini düsünüyoruz.