Diğer

Boy Kisaligi Nedeniyle Takip Ettigimiz Olgularin Genel Özellikleri - POSTER: 8

  • Tolga Altug Sen
  • Tevfik Demir
  • Resit Köken
  • Hamide Melek

J Curr Pediatr 2008;6(1):-

Poliklinigimizde boy kisaligi nedeniyle izlemekte oldugumuz 152 olgu (83 erkek, 69 kiz ) bulunmaktadir. Bu olgularin yas ortalamalari 11,4±4,5 yil olarak belirlenmistir. Etiyolojik dagilima bakildiginda ilk sirayi 70 (%46, 45 erkek, 25 kiz olgu) olgu ile yapisal boy kisaligi olan olgular almaktadir. Olgularin 23’ünde (%15, 13 kiz, 10 erkek) ailesel boy kisaligi bulundugu, 18’inde (%12, 10 erkek, 8 kiz) ise hem yapisal hem de ailesel boy kisaligina ait özelliklerin bir arada bulundugu tespit edilmistir. Olgularin 12’sinde (%8, 7 kiz, 5 erkek çocuk) hafif ve orta derecede protein-enerji malnütrisyonu bulundugu, uygun diyetle beslenme sonrasi boyca büyümenin hizlandigi gözlenmistir. Boy kisaligi olan olgular içinden bir vakaya (11) subklinik hipotiroidi, diger bir vakaya (13 yasinda, erkek olgu) glütene duyarli enteropati tanisi konulmus ve ilkine tiroid hormonu replasmani yapildiktan sonra, ikincisine glütensiz diyet baslandiktan sonra büyüme ataginin basladigi gözlenmistir. Kiz olgularin 2’sine yapilan karyogram analizleri sonrasi Turner Sendromu (Biri 45XO, digeri 45XO/46XY mozaisizm) tanisi konulmustur. Olgularin hiçbirinde iskelet displazilerine bagli boy kisaligi saptanmazken, 9’unda (%6) intrauterin büyüme geriligi öyküsü bulundugu ögrenildi. Geriye kalan 16 olgu ise idiyopatik boy kisaligi olarak degerlendirilmis ve hepsinin L-DOPA ve insülinle yapilan büyüme hormonu uyari testlerinden en az birine yeterli yanitlar verdikleri gözlenmistir.