Özgün Araştırma

Bronşiolit Tanısı Alan Çocuklarda Human Metapnömovirüs Bulgularının Diğer Solunum Yolu Virüsleri ile Karşılaştırılması

10.4274/jcp.2018.0019

  • Derya Altay
  • Kazım Üzüm
  • Mehmet Köse
  • Selma Gökahmetoğlu
  • Ali Yıkılmaz

J Curr Pediatr 2018;16(2):31-39

GİRİŞ ve AMAÇ:

Akut bronşiolit, viral etkenlerle oluşan ve çocuklarda sık görülen bir alt solunum yolu hastalığıdır. Bölgemizde akut bronşiolit tanısı alan çocuklarda viral etkenlerin ve özellikle Human Metapnömovirüs sıklığının belirlenmesi, olguların klinik, laboratuvar ve radyolojik bulgularının irdelenmesi amaçlandı.

YÖNTEM ve GEREÇLER:

Kasım 2006 ile Mayıs 2007 tarihleri arasında Çocuk Acil Polikliniğinde akut bronşiolit tanısı alan, bir ay ile iki yaş arasında 73 çocuk hastada Respiratuvar Sinsityal Virüs, Parainfluenza Virüs, Adenovirüs ve Human Metapnömovirus sıklığı araştırıldı. Olguların klinik, laboratuvar ve radyolojik bulguları irdelendi.

BULGULAR:

Akut bronşiolit tanısı alan hastalarda Human Metapnömovirüs sıklığı %5,4, Respiratuvar Sinsityal Virüs sıklığı %75, Parainfluenza Virüs sıklığı %5,4 ve Adenovirüs sıklığı %6,8 olarak bulundu. Bir olguda Respiratuvar Sinsityal Virüs ve Human Metapnömovirüs birlikte idi. Human Metapnömovirüs pozitifliği saptanan olguların klinik ve radyolojik bulguları diğer viral bronşiolit etkenleri ile benzer şekilde idi. Olguların %16,4’ünde herhangi bir etken saptanmadı. Virüs pozitifliği saptanan olguların %67’si ile Respiratuvar Sinsityal Virüs pozitifliği olan hastaların %67’si antibiyotik tedavisi aldı.

TARTIŞMA ve SONUÇ:

Human Metapnömovirüs’ün klinik ve radyolojik bulguları diğer viral bronşiolit etkenleri ile benzerdir. Akut bronşiolit tanısı olan hastaların %83,5’inde etyolojide en az bir viral etken gösterilmiştir. Bu nedenle hastalarda gereksiz antibiyotik kullanımının önlenmesi antibiyotik direnci gelişimi ve hastane masraflarını azaltacaktır.

Anahtar Kelimeler: akut bronşiolit, antibiyotik, çocuk, Human Metapnömovirüs