Özgün Araştırma

Büyük Şehirlerde Yaşayan Okul-Çağı Çocuklarında, Obezite, Kilolu Olmak ve Sosyo Ekonomik Durum Arasındaki İlişki

10.4274/jcp.2020.0011

  • Sibel Aka
  • Mujde Arapoğlu

Gönderim Tarihi: 25.10.2020 Kabul Tarihi: 31.12.2020 J Curr Pediatr 2021;19(1):76-83

Giriş:

Obezite dünya çapında ciddi bir sağlık sorunu haline gelmiş olup, obezitenin risk faktörleri kentsel ve kırsal alanlarda farklılık göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, büyük bir metropol olan İstanbul’da düşük ve yüksek sosyo ekonomik gruptaki öğrencilerde obezite ve fazla kilolu olma ile ilgili risk faktörlerini belirlemek-tir.

Gereç ve Yöntem:

Enine kesitli çalışma 5-15 yaş arası 490 okul çağı çocuğu üzerinde gerçekleştirildi. Sosyo ekonomik duruma (SES) göre düşük ve yüksek sosyo ekonomik gruplar belirlendi. Çocukların sosyo demografik özellikleri ebeveynlerden toplandı.

Bulgular:

Karbonhidrat bakımından zengin sık ara öğün yemenin (p=0,001) ve hareketsiz yaşam tarzının (p=0,001) VKİ üzerindeki etkisi her iki SES grubunda anlamlıydı. Yüksek SES grubunda, <10 yaşındaki erkek çocukların BMI’si <10 yaşındaki kızlarınkinden anlamlı derecede yüksekti; Erkekler ayrıca 10 yaşından küçük veya daha büyük her iki yaş grubunda daha yüksek BMI’ye sahipti. Düşük SES grubunda, kızlar erkeklerden önemli ölçüde daha fazla kiloluydu. Yüksek aile geliri, yüksek baba BMI ve enerji açısından zengin ürünler tüketmek çocuklarda obezite riskini 1.560 kat (OR: 1.560,% 95 CI: 1.046-2.326), 2.015 kat (OR: 2.015,% 95 CI: 1.092-3.720), ve 4,33 kez (OR: 4,330,% 95 CI: 2,897-6,472).

Sonuç:

Sonuç olarak, yüksek aile geliri, yüksek baba BMI ve enerji açısından zengin ürünler tüketmek obezite riskini artırmıştır. Her topluluğun kendine has özellikleri olduğunu, ancak erkek çocukların yüksek SES’li ailelerde yüksek BMI’lere sahip olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı, obezite, fazla kilolu olma, sosyo ekonomik statü