Diğer

Ciddi Hipermagnezemi ile Gelen Bir Olgu - Poster 44

  • Kutsal Ebru
  • Eyüp Külah
  • Eldes Nilüfer
  • Aydemir Cumhur
  • Recep Polat
  • Ozan Taspinar

J Curr Pediatr 2006;4(1):-

14 yasinda kiz hasta pediatri acil poliklinigine bilinç kaybi nedeniyle basvurdu. Öyküsünden hastanin bir haftadir gaita çikisi olmadigi ve bu nedenle sik sik magnezyum içeren katartik kullandigi ögrenildi. Basvurdugu gün kusmalari baslayan hastanin bir anda bilincinin kapandigi ögrenildi. Özgeçmisinde hastanin mental retardasyonunun oldugu, reflü nedeniyle böbrek ameliyati geçirdigi ögrenildi Fizik muayenesinde VA:16 kg(<3p) Boy:121cm(<3p) A: 36.2°C N: 70/dk SS:20/dk komatöz durumda olan hastanin Glaskow koma skalasi 3 puan olup, pupillerde isik refleksi zayif, solunum paterni yüzeyel, batin distandü, barsak anslari belirgin, derin tendon refleksleri alinamamakta ve plantar yanit fleksör idi. Hastaya koma ayirici tanisi amaciyla çekilen kraniyal tomografisi normal olarak degerlendirildi. Çekilen EKGde 1. dereceden AV blogu oldugu fark edilen hastaya herhangi bir olasi intoksikasyona yönelik olarak mide lavaji yapilarak aktif kömür tek doz verildi. Aldigi katartik ilaca bagli hipermagnezemisi olacagi düsünülen hastanin bakilan magnezyum degerinin 15.9mg/dl gelmesi üzerine hasta acil hemodiyalize alindi. Diyalizin 2. saatinde bilinci açilan hastaya diyaliz çikisinda bakilan Mg degeri 5.9mg/dl olarak geldi. Hastaya profilaktik olarak magnezyumun kardiyak etkilerini önlemek amaciyla 0,5cc/kg/doz kalsiyum glukonat iv olarak baslandi. Mg yüklenmesi oldugu düsünülen hastaya 6 saatlik aralarla bakilan Mg degerinin diyaliz sonrasi 24. saatinde 7mg/dl gelmesi üzerine hasta bir kez daha hemodiyalize alindi. Takiplerinde diyaliz sonrasi Mg degeri 3.9mg/dl gelen hastanin Mg degeri tedrici olarak düstü. Bu sunumda bilinci kapali olarak gelen hastada hipermagnezeminin de bu tabloya yol açabilecegi ve 10mg/dlyi geçen degerlerede acil hemodiyalizin tedavi edici ve yüz güldürücü oldugu vurgulanmak istenmektedir. Olgumuz pediatrik yas grubunda 15mg/dlin üzerinde Mg degeri ile yasayan literatürdeki ilk olgu olarak bildirilmektedir.