Orijinal Makale

Clinical Outcomes of Acute Renal Failure in Children - Original Article

  • Osman Dönmez
  • Oguzhan Durmaz

J Curr Pediatr 2009;7(2):57-61

ÖZET Amaç: Bu çalismanin amaci, hastaneye yatirilan çocuklarda akut böbrek yetmezliginin (ABY) klinik progresyonu, tedavisini ve etyolojik faktörlerinin arastirilmasidir.  Gereç ve Yöntem: Uludag Üniversitesi Tip Fakültesi çocuk yogun bakim ve hastanenin diger yogun bakim ünitelerinde Ocak 2005 ile Agustos 2006 tarihleri arasinda ABY tanisi konmus 1 ay ile 18 yas arasinda 63 hastanin dosyalari retrospektif olarak incelendi.  Bulgular: Çalismaya alinan hastalarin 42’si erkek, 21’i kiz olup, ortalama yas 5,4±5,3 yil idi. Yogun bakim ünitesine yatirilan hastalarin %4,9’unda ABY saptanmistir. ABY’nin etyolojisinde sepsis %23,8 orani ile en sik etyolojik faktör olarak saptandi. Bunu sirasiyla, gastroenteritler (%19,1), tümör lisis sendromu (%17,4) ve kalp cerrahisi (%15,9) sonrasi gelisen ABY izlemistir. Oligüri, sepsis, hiperpotasemi, asidoz ve diyaliz yapilmasi artmis mortalite orani ile iliskili bulundu (p Sonuç: Diyaliz uygulanmasi ve mekanik ventilasyon ihtiyacinin hastalardaki kötü sonuçlarla iliskili oldugu saptandi. (Güncel Pediatri 2009; 7: 57-61) Anahtar kelimeler: Akut böbrek yetmezligi, çocuk, diyaliz, progno

Anahtar Kelimeler: Akut böbrek yetmezligi, çocuk, diyaliz, prognoz

Tam Metin (İngilizce)