Özgün Araştırma

Could Vaccine Hesitancy be a Global Health Threat After Pandemics?: A Observational Study at Early Phase of COVID-19 Pandemic in 2020

10.4274/jcp.2021.91668

  • Fırat Erdoğan

Gönderim Tarihi: 26.08.2021 Kabul Tarihi: 06.12.2021 J Curr Pediatr 2022;20(1):62-69

Giriş:

Dünya Sağlık Örgütü, “aşı tereddütünün” dünya çapında temel küresel sağlık tehdidi olduğunu belirtti. Bu çalışmanın amacı, hepatit B aşısını reddeden aile sayısını tespit etmek ve koronavirüs pandemisinin etkisini ve aşı tartışmalarını değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem:

Bu retrospektif çalışmada, hastanenin son on yılı kapsayan doğum kayıtları incelendi. Her yıl başına düşen doğum sayısı kaydedildi. Doğumdan sonra bebeklerine hepatit B aşısı yapılmasını istemediklerini belirten hastaların listesi yapıldı.

Bulgular:

Son on yılda hepatit B aşısının ilk dozunu reddeden ailelerin toplam sayısı 103’tür. Aşı reddi, çalışmanın kapsadığı ilk yıllara kıyasla 2016’da 15’e ve 2021’de 18,5 katına çıkmıştır. Aşıyı reddetmenin en yaygın nedenleri web siteleri (%34,27) ve sosyal medyadan (%24,51) edinilen bilgilerdi. Katılımcıların çoğunluğu aşının içerdiği zararlı maddeler nedeniyle aşılamayı reddetmiş, diğerleri ise dini veya felsefi inançları nedeniyle aşıyı reddetmiştir. Reddeden annelerin %71’i lisans veya daha yüksek eğitim derecesine sahip olmak üzere önemli ölçüde yüksek eğitim düzeyine sahipti.

Sonuç:

Koronavirüs pandemisi sırasında aşılara olan inancın artması beklentisinin aksine aşı reddinin arttığı görülmektedir. Aşı reddine neden olan bilgilerin kaynağı hem geleneksel medya hem de sosyal medya mecralarıdır ve bu kaynaklarda yer alan kişisel hesapların ve sağlık profesyonellerinin kafa karıştıran iddialarla toplumu yanıltması mümkündür. Doğru bilginin etkin bir şekilde sağlanamaması, yanlış bilgilerin katlanarak artmasına neden olarak halk sağlığını ve uzun süreli mücadelelerin kazanımlarını riske atmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Aşılama, aşı reddi, COVID-19, pandemi

Tam Metin (İngilizce)