Diğer

Erken Konjenital Sifilisli Bir Olgu - Poster 54

  • Münire Ergünes
  • Özgün Olukman

J Curr Pediatr 2006;4(1):-

Tüm dünyada ciddi bir halk sagligi olmaya devam eden sifilis bir spiroket olan Troponema pallidumun neden oldugu bulasici bir hastaliktir. Konjenital sifilis prevelansi son yillarda özellikle gelismekte olan ülkelerde artmaktadir. Enfekte olan yenidoganlarin yaridan fazlasi asemptomatik oldugundan ve semptomatik olanlarda da nonspesifik veya belirgin olmayan bulgular olmasi nedenleriyle konjenital sifilis tanisi problemlidir.Otuz yedinci gestasyonel haftada, miadinda, 3400 gram olarak dogan 1 günlük kiz olgu respiratuar distresinin olmasi nedeniyle dogum odasinda konsülte edildi. Fizik muayenede takipne ve hipotoni saptandi. Annenin gebeliginin 3. ayinda sifilis tanisi aldigi ancak tedaviyi yarida biraktigi ögrenildi. Çocugun serolojik testlerinden VDRL titresi 1:16 (kan ve BOS) , TPHA pozitif , RPR negatif , anne ve babanin VDRL testleri 1:16 pozitif olarak bulundu. Erken konjenital sifilis tanisiyla 10 gün kristalize penisilin tedavisi uygulandi. Hamile kadinlarda dogru taniyi koyarak ve yeterli tedavi ederek önlenebilir bir hastalik olan konjenital sifilisin yeni milenyumda hala bulunduguna dikkati çekmek için konjenital sifilisli bir vaka sunulmustur.