Diğer

Erken Süt Çocuklugu Döneminde Stridorun Nadir Bir Nedeni; Retrofarengeal Abse - POSTER: 5

  • Yavuz Tokgöz
  • Oya Halicioglu
  • Meral Yildiz
  • Pelin Kösger
  • Ali Kanik
  • Isin Yaprak

J Curr Pediatr 2008;6(1):-

Erken süt çocuklugu döneminde stridorun en sik sebepleri larinks ve trakeanin gelisimsel anomalileri (laringo-trakeomalazi) ve enflamatuvar olaylaridir. Belirgin solunum sikintisi, ates yüksekligi ile basvuran, özgeçmis ve soygeçmisinde özellik saptanmayan 2 1/2 aylik kiz olgunun yapilan fizik muayenesinde ates yüksekligi, tasipne, tasikardi, stridor, beslenme güçlügü, boyun sag tarafinda sislik saptandi. Olgunun yapilan tetkiklerinde lökositoz, akut faz reaktanlarinda yükseklik, boyun USG ve BT incelemelerinde retrofarengeal abse saptandi. Aspire edilen materyalde staf. aereus üredi. Kültür antibiyograma uygun olarak tedavisi düzenlenen olgunun izleminde klinik ve laboratuar bulgulari belirgin olarak geriledi. Olgu bu yas grubunda stridorun nadir bir sebebi olmasi nedeniyle sunuldu.