Diğer

Gögüs Agrilari

  • Nazan Özbarlas

J Curr Pediatr 2008;6(1):-

Fizik inceleme

Genel görünüm, fenotipik özellikler, yakin zamanda travma geçirip geçirmedigi, skolyoz ya da prekordiyal bir asimetri olup olmadigi degerlendirilir. Palpasyon ile kostalarda hassasiyet kostokondrit yönünden önemlidir. Romatoit artritte sternoklavikular eklemler siser ve agrilidir. Meme palpasyonu ile agriya yol açan bir jinekomasti fark edilebilir. Dispneik görüntü, tril palpe edilmesi, tasikardi ya da kalp seslerinde degisiklik, frotman kardiyak nedene ait ipuçlaridir.


Gögüs agrisi olan çogu adölesanda laboratuar testler yardimci degildir ve anksiyeteyi artirir. Öykü ve fizik inceleme nedensel degerlendirmenin en önemli kismidir. Altta yatan kalp hastaligindan süpheleniliyorsa EKG ve Telekardiyografi yapilmalidir. Sonuç olarak, gögüs agrisi olan çocukta ileri degerlendirmeyi gerektiren kriteler : - Akut sikinti olmasi- Klinik belirgin travma bulunmasi - Senkop, göz kararmasi, çarpinti ya da egzersizle birlikte olan agri - Kalp hastaligi öyküsü - Plevral efüzyon veya pnömotoraks - Ciddi emosyonel problemler - Ösefagusta yabanci cisim bulunmasidir Kaynaklar

1-Driscoll DJ:Chest Pain in Children and Adolescents.in:Allen HD, Shaddy RE, Driscoll DJ, Feltes TF (eds). Moss and Adam’s Heart Disease in Infants, Children, and Adolescents Including the fetus and young adult. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, 2008 pp 1444-1446.2- Cava JR, Sayger PL: Chest pain in children and adolescents. Pediatr Clin N Am 2004;51:1553-1568.3- Kocis KC: Chest pain in pediatrics. Pediatr Clin N Am 1999; 46: 189-203.4- Owens TR: Chest pain in adolescent. Adolesc Med 2001;12:95-104.5- Kaye IJ, Flitter D, Wiggins J: Variant angina in an adolescent. Ped Card 1994;15: 45-47.