Diğer

Hepatit A'nin Nadir Bir Komplikasyonu: Plevral Effüzyon - POSTER: 44

  • Gülin Erdemir
  • Solmaz Çelebi
  • Nihal Baysal
  • Tanju B. Özkan

J Curr Pediatr 2007;5(1):-

Hepatit A enfeksiyonu gelismekte olan ülkelerde genellikle erken yaslarda görülen viral bir hastaliktir. Seyrinde nadiren hepatik ve ekstrahepatik komplikasyonlar görülebilir. Hepatit A enfeksiyonu ile iliskili plevral effüzyon bugüne kadar 10 olguda bildirilmistir. Olgu: 9 yasinda erkek hasta, 4 gündür devam eden karin agrisi, ates yüksekligi ve idrar renginde koyulasma yakinmalari ile basvurdu.Fizik bakisinda ikterik görünümdeydi, vücut isisi 38C, kalp atim hizi 104/dk, solunum sayisi 28/dk, solunum sistemi ve kardiyovaskuler sistem muayeneleri olagandi. Karaciger midklavikuler hatta 4 cm hassas olarak palpe edildi, dalak palpe edilemedi, Traube açikti. Diger sistem muayenelerinde özellik bulunmadi. Laboratuvar tetkiklerinde Hb:13.9 g/dl, BKH:8400/mm3, periferik yaymasinda lenfosit hakimiyeti vardi. C-reaktif protein:2.2mg/dl, total bilirubin:2.8mg/dl, direk bilirubin:2.5mg/dl, AST:4202 IU/L, ALT:4113 IU/L, total protein:5,9g/dl, albümin:3g/dl bulundu. Rutin idrar tetkikinde bilirubinüri disinda özellik yoktu. HAV IgM ve IgG pozitif; HBV, HCV, EBV ve CMV serolojileri negatif bulundu. Batin USG de hepatomegali disinda özellik yoktu. Olgunun izleminin 5. gününde ates yüksekliginin devam etmesi ve solunum sikintisinin gözlenmesi üzerine çekilen akciger grafisinde bilateral kostofrenik sinüsler kapali olup toraks USGde sagda 16mm, solda 14mm plevral effüzyon saptandi. Torasentez ile elde edilen az miktardaki sivi transuda niteligindeydi ve hücre içermiyordu. Klinik ve laboratuvar bulgulariyla Hepatit A tanisi konan olgunun izleminin 13. gününde laboratuvar degerleri normal degerlere geriledi. Kontrol toraks USG de plevral effüzyonu kaybolan hasta taburcu edildi. Hepatit A enfeksiyonuna eslik eden plevral effüzyonun lokal inflamatuar reaksiyon oldugu ya da immün komplekslere bagli gelistigi düsünülmektedir. Ayrica bizim olgumuzda albümin degerinin alt sinirda, prealbuminin düsük olmasi effüzyon olusumuna hipoproteineminin katkida bulundugunu düsündürmektedir. Sonuç olarak Hepatit A seyrinde gelisen plevral effüzyon kendi kendini sinirlayan benign bir komplikasyon olup hastalik seyrini etkilememektedir.