Diğer

Hipokalsemi

  • Ömer Tarim

J Curr Pediatr 2008;6(1):-

ÖZETHipokalsemi ve hiperkalsemi yasa göre farkli nedenler ve mekanizmalarla ortaya çikabilir. Klinisyen kalsiyum dengesindeki bozukluklarin nedenlerini bilmeli ve klinik bulgularini tanimalidir. Ayrica tedavi seçenekleri degerlendirilirken hastaligin patogenezi ve olasi mekanizmalari gözönünde bulundurulmalidir. Bu yazida hipokalsemi ve hiperkalseminin nedenleri ve klinik bulgulari kisaca özetlenerek tedavisi üzerinde durulacaktir.Anahtar kelimeler: hipokalsemi, hiperkalsemi, endokrin aciller SUMMARYHypocalcemia and hypercalcemia may be caused by different etiologies and mechanisms at different ages. The clinician must know the causes and recognize the clinical findings of the disorders of  calcium homeostasis. In addition, the pathogenesis and probable mechanisms of the disorder must be considered in evaluating treatment options. In this review, the causes and clinical findings of hypocalcemia and hypercalcemia will be summarized with emphasis on their management.Key words: hypocalcemia, hypercalcemia, endocrine emergencies

Tam Metin (İngilizce)