Diğer

Hirschprung Hastaligina Ikincil Spontan Çekum - POSTER: 47

  • Çaglar Ödek
  • Deniz Tekin
  • Emine Suskan
  • Gülnur Göllü
  • Rahsan Vargün Yildiz
  • Aydin Yagmurlu
  • Aylin Okçu Heper

J Curr Pediatr 2008;6(1):-

Hirschprung hastaligi, yenidoganlarda distal intestinal tikanikligin en sik nedeni olup, gestasyon esnasinda kolona ait gangliyon hücrelerinin hatali migrasyonu nedeni ile gelisir. Burada hirschprung hastaligina ikincil çekum perforasyonu gelisen bir olgu sunulmustur. Dört günlük erkek bebek ates, sarilik ve diskilamanin olmamasi nedeniyle acil poliklinigine basvurdu. Genel durumu kötü olan bebegin fizik muayenesinde belirgin karin distansiyonu ve dehidratasyon bulgulari mevcutdu. Laboratuvar incelemesi akut böbrek yetmezligi ile uyumlu olan hastanin ayakta direk batin grafisinde serbest hava saptanmasi üzerine acil laparotomiye alindi. Operasyon esnasinda çekumun perfore oldugu gözlendi. Primer onarim yapilarak transvers loop kolostomi açildi, kolon segmentlerinden biyopsiler alindi. Kolon biyopsileri sonucunda, sigmoid kolonda myenterik pleksusda gangliyon hücresi olmadigi görüldü ve hirshprung hastaligi tanisi dogrulandi. Mekonyum çikisindaki gecikme hirshprung hastaliginin ilk bulgusu olabilir ve bu sikayet ile gelen bir yenidoganda karin distansiyonu da varsa, intestinal perforasyon gelismis olabilecegi akilda tutulmalidir.