Diğer

Hospitalize Konjenital Kalp Hastalikli Çocuklarin Nütrisyonel Parametreleri - POSTER: 74

  • Oya Yücel
  • Nurdan Erol

J Curr Pediatr 2006;4(1):-

Konjenital kalp hastaliklari (KKH) siyanotik veya non-siyanotik olmasina göre çocuklarin büyüme ve gelismelerini farkli düzeylerde etkilemektedir. Çalismamizda, bu çocuklarin nütrisyonel parametrelerini inceleyerek protein enerji malnutrisyonunun ciddiyetini arastirmayi amaçladik. Operasyon planlanan, kardiak veya pulmoner nedenlerle hospitalize edilen 24 olgu çalismaya alindi. Tüm olgularin yasi, cinsiyeti, dogum agirligi, dogum öyküsü, anne sütü alim süresi sorgulandi. Kilo, boy, bas çevresi ölçüldü. Hemogram, demir, TDBK, tiroid hormonlari bakildi. Ekokardiyografik incelemeleri yapildi. Gomez, Wasting, Stunting, Welcome skorlamasi, kilo ve boy için z-skoru hesaplandi. Olgularimizin 12 si kiz (%50), 12 si erkek idi. Olgularimizda kilosu -2SD altinda olan 14 hasta (%58.4) varken bunlardan 10 çocuk siyanotik KKH grubundaydi. Gomez kriterlerine göre hafif beslenme bozuklugu %12.5 olguda, orta beslenme bozuklugu %41.6 olguda, agir beslenme bozuklugu %33.2 olguda saptandi. Siyanotik KKH grubunda ise agir beslenme bozuklugu orani %46.3, orta beslenme bozuklugu %38.5 ve hafif beslenme bozuklugu %7.7 idi. Stunting için degerlendirildiginde % 83.2 olgunun kronik beslenme bozuklugu sorunu yasadigi belirlenmistir. Siyanotik KKH grubunda bu oran %92.3 idi. Welcome skorlamasinda ise 24 hastamizin %45.3 ünün tartisi düsük çocuk, %33.2 sinin marasmus tanisi konuldu. Siyanotik grupta tartisi düsük çocuk oranini %38.5, marasmus oranini ise %46.2 saptadik. Kardiyak veya buna sekonder akciger problemleri nedeniyle hospitalize edilen KKH çocuklarda kardiak tedaviler ön plana geçmekte, malnutrisyon hastaligin dogal sonucu gibi görülmektedir. Malnutrisyonun KKH liginin takip ve tedavisinin bir bölümü olarak görülmesine önem verilmesinin hastalarin prognozuna önemli katki saglayacagi kanisindayiz.