Olgu Sunumu

Kardiyomiyopatinin Tedavi Edilebilir Bir Nedeni: Vitamin D Eksikligi

10.4274/jcp.08370

  • Erdal Eren
  • Mahmut Abuhandan
  • Bülent Güzel
  • Bülent Koca
  • Osman Baspinar

Gönderim Tarihi: 20.03.2014 Kabul Tarihi: 13.06.2014 J Curr Pediatr 2015;13(2):143-146

Dilate kardiyomiyopati (KMP) çocuklarda kalp yetmezliginin önemli bir nedenidir. Çogunlukla transplantasyon ihtiyaci duyulan bu hastalikta nadiren medikal tedavi ile tam iyilesme saglanabilir. Burada KMP ve rikets tanilariyla izlenen bir olgu sunulmustur. Olgu Sunumu: Üç aylik olgu çocuk endokrin poliklinigine kalsiyum (Ca) düsüklügü nedeniyle yönlendirilmisti. Fizik muayenede el bileklerinde genisleme, genis ön fontanel dikkati çekiyordu. Laboratuvar degerlendirmede, Ca 6,8 mg/dl, fosfor 4,9 mg/dl, alkalin fosfataz 1637 U/L, paratiroid hormon 191,2 pg/ml, 25 hidroksi vitamin D düzeyi 5,7 ng/ml saptandi. El bilek grafisinde rasitizmle uyumlu bulgular vardi. Ekokardiyogramda genis sol ventrikül, hipokinetik kalp kasi, ejeksiyon fraksiyonu %42, fraksiyonel kisalma %20 idi. Vitamin D eksikligi tanisiyla önce Ca laktat tedavisi ardindan D vitamin tedavisi baslandi. Tedavinin 3. ayinda radyolojik bulgularin düzeldi ve rikets bulgulari kayboldu. Ekokardiyogram bulgulari normale döndü. Tedaviden sonra kardiyak fonksiyonlarin düzelmeye baslamasi nedeniyle olguda vitamin D eksikligine bagli dilate KMP düsünüldü. Nutrisyonel riketsin endemik oldugu bölgelerde dilate KMP’nin etyolojik degerlendirmesinde vitamin D eksikligi tanisi düsünülmeli, tedavinin dramatik iyilesme saglayabilecegi akilda tutulmalidir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyomiyopati, dilate, vitamin D eksikligi, rikets

Tam Metin (İngilizce)