Diğer

Karin Agrisi Sikayetiyle Basvuran Geç Tanili Konjenital Diyafragma Hernisi Olgusu - POSTER: 40

  • Atilla Güray
  • Tamer Özekinci
  • Erdogan Yüzkollar

J Curr Pediatr 2008;6(1):-

Konjenital diyafragma hernisinin posterolateralden kaynaklanan Bochdalek hernisi, anterior kaynakli Morgagni hernisi ve daha nadir görülen hiatus hernisi olmak üzere 3 temel tipi vardir. Vakalarin yaklasik %85i Bochdalek hernisidir ve büyük bir bölümü yenidogan döneminde akciger ve beslenme sorunlariyla karsimiza çikar. Ancak bir kismi (%5-%30) neonatal dönemden sonra da bulgu verebilir. Yenidogan döneminden sonra KDH tanisi genellikle akla getirilmemektedir. Bu yüzden de KDHli hastalarin tanisinda gecikmeler olmakta ve yanlis teshisler nedeniyle hatali girisimlere maruz kalabilmektedirler. 2.5 yasinda erkek çocuk karin agrisi ve kaka yapmada zorluk sikayeti ile hastanemize basvurdu. Öyküsünden 1 yildir sikayetlerinin devam ettigi ögrenildi. Baslangiçta kronik kabizlik olarak düsünülen hastaya çekilen ayakta direkt batin grafisinde sol tarafta diyafragmanin seçilememesi ve sol akcigerde süpheli hava sivi seviyeleri veya kistik yapilar olmasi üzerine toraks ultrasonografisi, baryumlu özefagus mide duodenum grafisi ve toraks tomografisi ile geç tanili konjenital diyafragma hernisi tanisi kondu. Geç tanili konjenital diyafragma hernisinde tani koymak zordur ve tanida gecikmeler maalesef olmaktadir. Saglikli görünen ve akut kardiyorespiratuar arrest sonucu kaybedilen konjenital diyafragma hernili vakalar bildirilmistir. Çocukluk ve eriskin döneminde konjenital diyafragma hernili hastalari sikayet, fizik muayene bulgulari ve radyolojik bulgulariyla degerlendirirken yanlis yorumlar yapilabilir ve bu da tani yanlisliklari ve tanida gecikmelere ve hatta hayati tehdid edici (torasentez veya toraks tüpü takilmasina bagli dalak veya karaciger hasari) islemlere yol açabilir. Çocuklarda özellikle infektif akciger hastaliklari, konjenital akciger kistleri ve pnömotoraks düsünülen olgularda tanida gecikme ve yanlis tedavilere yol açmamak için konjenital diyafragma hernisi olasiligi akilda tutulmalidir.