Diğer

Karinda Kitle Yapan Nedenler

  • Nilgün Yaris

J Curr Pediatr 2006;4(1):-

P class=MsoNormal style=\MARGIN: 0cm 0cm 0pt\ align=


Abdominal kitle, karnin bir bölgesinde saptanan, lokalize siskinlik veya büyüme olarak tanimlanabilir. Karinda kitle bulgusu veren pek çok neden siralanabilir (Tablo 1). Kitle aile tarafindan çocuk giydirilirken veya banyo sirasinda karinda bir siskinlik, sertlik veya asimetri seklinde fark edilebilir. Ancak karin içindeki kitleler, özellikle de retroperitoneal bölgedekiler, genellikle büyük boyutlara ulasincaya kadar ailenin gözünden kaçar. Rutin kontroller sirasinda veya baska bir yakinma ile basvuruldugunda muayenede tesadüfen saptanir. Kimi zaman da hastayi doktora götüren kitleye bagli olarak ortaya çikan agri, kusma, kabizlik gibi yakinmalar, bazen de intestinal veya üriner obstrüksiyon bulgularidir. Kitle, karin içi organlarin diffüz olarak büyümesine bagli olabildigi gibi ayri bir tümör seklinde de ele gelebilir. Palpe edilen kitle fekalom gibi basit bir nedene bagli olabilecegi gibi gastrointestinal sistemdeki anomalilere ve kistlere, inflamatuar hastaliklara veya bening neoplasmlara bagli olabilir. Daha da önemlisi abdominal kitle malign hastaliklarin en sik rastlanan bulgularindan biridir. Bu nedenle karninda kitle saptanan çocugun acilen degerlendirilip nedeni saptamaya yönelik arastirmalarin yapilmasi gerekir. Çocugun yasi, cinsiyeti, kitlenin lokalizasyonu ve özellikleri, eslik eden semptom ve bulgular bazi ipuçlari verecektir. Biyokimyasal testler, kan yaymasi, tümör belirleyicileri ve radyolojik görüntüleme yöntemleri sayesinde olasi tani yaklasimi yapilabilir. Radyolojik olarak kitlenin köken aldigi organ, yayildigi dokular, kitlenin natürü (kistik, solid, kalsifiye, hemorajik, vb..), kitlenin yerlesim yeri (intraperitoneal, retroperitoneal) saptanabilir. Neoplastik kitlelerde biyopsi ve patolojik inceleme kesin taninin konulmasini saglayacaktir.


Lokalizasyona göre degerlendirildiginde sag üst kadrandaki kitleler siklikla hepatik orijinlidir. Karacigerdeki basit kistler, bening ve malign neoplasmlar kitle bulgusu verebilir. Bunun yani sira hidropik safra kesesi, koledok kisti, böbrek ve böbrek üstü bezine ait kitleler ayirici tanida yer alir. Sol üst kadranda büyümüs dalak, sol böbrek ve böbrek üstü bezine ait kitleler saptanabilir. Sag alt kadrandaki kitlelerde ilioçekal bölge lenfomalari, kizlarda over tümörleri akla gelmelidir. Sol alt kadranda over tümörler disinda kitle nadir görülür. Üst, orta hat kitlelerinde, invajinasyon, lenfoma, nöroblastom ve yumusak doku tümörleri, pankreas kisti,aort anevrizmasi düsünülmelidir. Umblikus altindaki orta hat kitlelerinde nöroblastom, yumusak doku tümörleri, germ hücreli tümörler, Ewing sarkomu veya mesanenin dilatasyonu ve tümörleri düsünülmelidir. Mezenterik ve omental kistler, barsak dublikasyonuna bagli kitleler herhangi bir bölgede palpe edilebilir.


Çocugun yasi karindaki kitlenin ayirici tanisinda önemlidir. Yenidoganda abdominal kitlelerin %85i benign natürdedir. Benign kitlelerin %50si renal, %15i genital, %5i hepatobilier orijinli olup %15ini gastrointestinal sistemin gelisimsel anomalileri ve kistleri olusturur. Yenidoganin renal kaynakli benign ve malign kitleleri


arasinda multikistik displatik böbrek (%20), Hidronefroz (%15), polikistik böbrek hastaligi (%5), renal tümörler (%5) ve diger renal hastaliklar (%5) sayilabilir. Yenidoganda görülen kitlelerin küçük bir kismi (%15i ) maligndir. Nöroblastom ve germ hücreli tümörler yenidoganda en sik görülen malign tümörler olup bunlari hepatoblastom ve mezoblastik nefroma izler.


Yenidogan döneminden sonra görülen abdominal kitlelerin %50den fazlasi benign patolojilere baglidir. Bunlar arasinda hidronefroz, polikistik böbrek, karacigerin kist ve hamartomlari, over kistleri, gastrointestinal sisteme ait kistik ve malformatif lezyonlar, invajinasyon, aort anevrizmasi sayilabilir. Süt çocuklugu döneminden sonra görülen abdominal kitlelerin %50e yakini maligndir. Iki yas altinda nöroblastom ve hepatoblastom daha sik görülürken; Wilms tümörü, hepatosellüler karsinom, rabdomyosarkom ve lenfomalar iki yas üstünde yogunlasir. 10 yas üstünde ise lenfomalar, sarkomlar, germ hücreli tümörler en sik görülen malign tümörlerdir.


Yilda 176.000 hastanin takip edildigi Oakland pediatri hastanesinde yapilan bir çalismada 1985-2002 yillari arasinda 150 hastada abdominal malign tümör tanisi konuldugu bildirilmistir. Bunlardan %41ini Wilms tümörü ve diger böbrek tümörleri olusturmaktadir. Bunu sirasiyla nöroblastom (%27), germ hücreli tümörler (%8), karaciger tümörleri (%7.5) ve lenfomalarin (%6) izledigi belirlenmistir. Wilms tümörlü hastalarin %96sinda, hepatoblastomlarin %89unda, nöroblastomlarin %85inde, non-Hodgkin lenfomalarin %80inde ve germ hücreli tümör saptanan hastalarin %85inde basvuru muayenesinde karinda kitle saptandigi bildirilmistir. Bu çalismada 1 yas altindaki ve 10 yas üstündeki çocuklarin %26sinda, 1-10 yarasindaki çocuklarin ise %9unda karin muayene bulgulari normal olarak belirlenmistir. Karinda kitle palpe edilen malign tümörlü bu vakalarin % 30unde kitlede hassasiyet saptanmis olup, %79u inmobil ve %87si siki-sert olarak tanimlanmistir.Renal ven trombozu: Yenidogan ve süt çocuklarinda polisitemi, dehidratasyon, asfiksi, sepsis ve koagulopatiler renal vende tromboz olusumuna neden olabilir. Böbrekte venöz konjesyon olusur. Klinik olarak lombar bölgede palpe edilen kitlenin yaninda hematüri, trombositopeni ve hipertansiyon görülür. P class=MsoNormal style=\MARGIN: 0cm 0cm 0pt\ align=


Böbrek Üstü Bezi Kitleleri P class=MsoNormal style=\MARGIN: 0cm 0cm 0pt\ align=


Adrenal bezlerde kitle yapan en önemli neden adrenal hemorajilerdir. Yenidogan döneminde dogum travmasi, asfiksi veya koagulopatiye bagli olarak gelisir. Adenomlar ve gaglionörom adrenal bezde görülen benign tümörleridir (Tablo 1).Hepatobilier Kitleler P class=MsoNormal style=\MARGIN: 0cm 0cm 0pt\ align=


Safra Kesesinin Hidropsu: Hidrops akut kolesistite, tasa bagli olabilecegi idiopatik olarak da görülür. Kawasaki hastaligi, leptospiroz, kizil, Henoch-Schönlein purpurasi, FMF, sepsis, total parenteral beslenmede de hidrops gelisebilir. Klinik olarak sag üst kadranda agrili, hassas kitle ele gelir. P class=MsoNormal style=\MARGIN: 0cm 0cm 0pt\ align=


Inflamatuar Barsak Hastaliklari: Kronik ülseratif kolitte inen kolon, bazen de çikan kolon ve sigmoid hassas bir tüp seklinde palpe edilebilir. Chron hastaliginda da karin palpasyonunda kalinlasmis bagirsagin keçelesmis segmenti kitle seklinde ele gelir P class=MsoNormal style=\MARGIN: 0cm 0cm 0pt\ align=


Malign Abdominal Kitleler P class=MsoNormal style=\MARGIN: 0cm 0cm 0pt\ align=


Ewing Sarkomu ve Periferal Primitif Nöroektodermal Tümörler (PPNET) : Primitif post-ganglionik parasempatik primordial hücrelerden köken alan tümörlerdir. Nöronal diferansiyasyon derecesi Ewing tümöründen PPNETe dogru artar. Ewing tümörü osseoz veya ekstra-osseöz yerlesimli olabilir. Hastalarin %20sinde primer lokalizasyon pelvistir. Klinik olarak pelvik kitle ve bu kitlenin pelvik organlara basisina iliskin bulgular saptanabilir. P class=MsoNormal style=\MARGIN: 0cm 0cm 0pt\ align=

Gastrointestinal Tümörler: Çocuklarda lenfoma disindaki gastrointestinal tümörler nadirdir. Tüm çocukluk çagi tümörlerinin sadece %0.5ini olusturur. Karsinoid tumörler, pankreas tümörleri, apudomalar, leyomosarkomlar ve karsinomlar bu grupta sayilabilir.Kaynaklar P class=MsoNormal style=\MARGIN: 0cm 0cm 0pt\ align=


1. Brodeur AE, Brodeur GM. Abdominal Masses in Children: Neuroblastoma, Wilms tumor and other considerations. Pediatrics in review. 1991;12:196-207.


2. Yang DM, Jung DH, Kim H, et al. Retroperitoneal cystic masses: CT, Clinical, and pathologic findigs and literature review. Radiographics 2004;24:1353-1365.


3. Pearl RH, Irish MS, Caty MG, Glick PL. The approach to common abdominal diagnoses in infants and children. Pediatr Clin N Am. 1998; 45:1287-1327.


4. Chandler JC, Gauderer WL. The neonate with an abdominal mass. Pediatr Clin N Am 2004; 51:979-997.


5. Golden CB, Feusner JH. Malignant abdominal masses in children: quick guide to evaluation and diagnosis. Pediatr Clin N Am 2002; 49:1369-1392.


6. Hartman GE, Shochat SJ. Abdominal mass lesions in the newborn: diagnosis and treatment. Clin Perinatol 1989; 16:123-133.


7. Lanzkowsky P. Manual of Pediatric Hematology and Oncology.. 2005,4th. edition Elsevier Academic Pres; Burlington, USA.