Diğer

Klinik ve Laboratuvar Bulgular Isiginda Akut Böbrek Yetmezligi Ayirici Tanisi

  • Ruhan Düsünsel

J Curr Pediatr 2006;4(1):-

ABY hastanede tedavi edilen hastalarin yaklasik % 5inde olusan yasami tehdit eden bir hastalik durumudur. Hastanedeki ABYlerin en sik nedeni ise ATNdir. ATN prevalansi eriskinlerde hastaneye kabulde % 1, yatirilanlarda % 2-5, kardiyopulmoner bypass sonrasi % 4-15tir. Çocuklardaki oranlara bakildiginda; çocuk yogun bakim ünitelerinde % 2-3, yenidogan yogun bakim ünitelerinde % 5-10, kalp cerrahisine giden çocuklarda % 5-8 olarak ATN gelistigi belirlenmistir.ABYnin erken dönemlerinde hastalar siklikla asemptomatiktir. Tani, sadece BUN ve Crde yükselmeyle akla gelir. Idrar miktarinda azalma (oligüri) siklikla vardir ve böbrek disfonksiyonunun önemli bir göstergesidir. Ancak, idrar atimi böbrek fonksiyonunun ölçüsü olarak kullanilmaz. Zira, özellikle yenidoganlardaki böbrek yetmezliginin çogunlugu (%60) non-oligüriktir.Günümüzde tedavi yöntemlerindeki gelismelere ragmen ABY prognozunda çok az bir düzelme vardir ve hala mortalite hizi % 50den fazladir. Bu nedenle erken ve dogru tani dogru tedavi ve iyi prognoz için çok önemlidir.


ABY Tanisinin Konmasi

ABY tanisi klinik bulgulara (klinik öykü ve fizik inceleme) dayanarak konulur, ancak biyokimyasal dogrulmaya ihtiyaç vardir. ABYli hastanin ilk degerlendirmesinde; böbrek yetmezligi tanisinin konmasi, siddetinin ve ABY etyolojisinin belirlenmesine yönelik incelemeler yapilmalidir. Ancak, erken dönemdeki incelemeler (plazma bikarbonat, tam kan sayimi, idrar incelemesi, idrar biyokimyasi, renal USG) taniyi ve yasami tehdit eden bozukluklari (tablo 1) konfirme etmeye fokuslanmistir. Spesifik taniyi belirlemeye yardimci daha kompleks testler (spesifik immunolojik incelemeler, radioizotop sintigrafi ve böbrek biyopsisi) daha az gerekir.


Görüntüleme Yöntemleri

Renal USG: Böbrek boyutlari, kontürü, ekojenitesi, kortikomedüller ayrim ve kan akimi hakkinda bilgi verir (Tablo 6).Radionüklid sintigrafi: Postransplant dönemde ATN ile rejeksiyon ayriminda kullanilir.ABYde böbrek biyopsisinin yeriÖykü, klinik, laboratuvar ve radyolojik bulgularla prerenal ve postrenal nedenler ekarte edilirse intrensek renal yetmezlik tani ve tedavisi için yapilir.Yukarida verilen bilgilerin isiginda ABYnin tanimlanmasinda asagidaki akis semasi kullanilabilir (Tablo 7).


1. 1.Fitzpatrick MM, Kerr SJ, Bradbury MG. The child with acute renal failure. In: Webb NJA, Postlethwaite RJ, eds. Clinical Paediatric Nephrology. Third edition. New York, Oxford University Press, 2003:. 0;0:26-405.

2. 2.Andreoli SP. Clinical Evaluation and Managemet. In: Avner ED, Harmon WE, eds. Pediatric Nephrology. Fifth edition. Baltimore: Lippincott Williams and Wilkins, 2004:. 0;0:46-1233.

3. Anderson RJ, Barry DW. Clinical and Laboratory diagnosis of acute renal failure. Best Practice & Research Clin Anaesth . 2004;18:1-20.

4. Yaqub MS and Molitoris BA. Medical Backgrounder on Acute Renal Failure. Timely Topics in Medicine . 2002;0:0-0.