Diğer

Konjenital Laringeal Stenoz Düsünülen Yabanci Aspirasyonu Tanisi Alan Bir Olgu - POSTER: 55

  • Murat Hizarcioglu
  • Ertan Kayserili
  • Pamir Gülez
  • Hursit Apa
  • Hasan Agin
  • Coskun Özcan
  • Mahfuz Aydogan

J Curr Pediatr 2007;5(1):-

Larengeal stenoz endolarinksin parsiyel veya komplet skatrisyel daralmasi olup konjenital veya akkiz olabilir. Glottik, subglottik, supraglottik veya interaritenoid fiksasyon seklinde siniflandirilir. En sik subglottik stenoz görülür ve sagaltimi en zor olan subtipidir. Entübasyon yada kronik enfeksiyon, kronik enflamasyon ve radyonekroz gibi akkiz stenoz nedenlerinin yoklugunda konjenital olarak düsünülür. Laringomalasi ve rekürren laringeal sinir paralizisinden sonra 3. en sik görülen konjenital larinks hastaligidir. Tani endoskopik olarak konur. Olgumuz 10 aylik kiz çocugu; 2 aydir devam eden hiriltili solunum, öksürük ve nefes darligi yakinmasiyla yatirildi. Öyküsünden benzer yakinmalar nedeniyle, defalarca doktorlar tarafindan görüldügü ve 2 kez hastaneye yatis hikayesi oldugu ögrenildi. Fizik bakida; Inspiriyumu zorlu, wheezing (+), subkostal çekilmeleri (+) ve inspiratuar stridoru mevcuttu. Olgu da ön tanilar olarak; gastroözafagalreflü hastaligi, laringotrakeobronsit, yabanci cisim aspirasyonu düsünüldü. Uygulanan enfeksiyon, bronkodilatör ve steroid tedavisine cevap alinamadigindan olguya bilgisayarli boyun tomografisi çekildi. Özellik saptanmadigindan endoskopik görüntüleme yapildi. Direkt laringoskopik bakida glottik araligin sirküler tarzda ileri derecede daraldigi izlendi. Olguda konjenital anomali olabilecegi düsünülerek islem sonlandirildi. Tartismada olgunun sikayetlerinin 2 aydir devam etmesi daha öncesinde asemtomatik periyodun olmasi nedeniyle konjenital anomaliden uzaklasildi. Olguya yeniden endoskopik görüntüleme yapildi. Yabanci cisim oldugu görüldü. Olgu ilginç bulunarak sunulmustur.