Diğer

Kronik Granülomatöz Hastalikta Pylor ve Mesane Granülomu; 3.5 Yasinda Bir Olgu - Poster 64

  • Nurallah Dogan
  • Sara Sebnem Kiliç

J Curr Pediatr 2006;4(1):-

Kronik granülomatöz hastalik (KGH), nikotinamid adenin dinükleotid fosfat oksidaz kompleksinin bozuklugu ile karakterize nadir görülen kalitimsal bir hastaliktir. Bu hastalarda katalaz pozitif bakteri ve mantarlarla olusan yineleyen enfeksiyonlar gözlenir. Özofagus, mide, barsak ve üriner sistemde malign olmayan granulomlar gelisebilir ve lümen obstrüksiyonuna yol açabilir. Steroid ve antibiyotik tedavisiyle ortalama 15 gün içerisinde iyi yanit alinir. Biz burada 3.5 yasinda bir erkek hastada pylorda 7 mm kalinliginda ve mesane posterior duvarinda 16 mm kalinliginda granulom saptanan olguyu sunmayi amaçladik. Kusma ve idrar yapmada güçlük çeken hastaya 2 mg/kg dozunda steroid tedavisi baslandi. Tedavinin 2.haftasinda pylordaki granulomun tamamen düzeldigi US inceleme ile saptandi. Cerrahi girisimin kontrendike oldugu bu hastalikta nadir olarak görülen granulomlar steroid ile tedavi edilebilir.