Diğer

Kronik Ishal Nedeni ile Incelenen 43 Süt Çocugu Olgusunun Degerlendirilmesi - POSTER: 30

  • Sinan Sari
  • Çigdem S. Kasapkara
  • Ödül Egritas
  • Buket Dalgiç
  • Aylar Poyraz
  • Arzu Ensari
  • Buket Dalgiç

J Curr Pediatr 2007;5(1):-

Süt çocuklugu döneminde kronik ishal nedenleri oldukça çesitli olup, etkin tani ve tedavi yöntemleri uygulanmaz ise önemli morbidite ve mortalite nedeni olabilir.Bu çalismada 2003-2006 yillari arasinda bölümümüze 4 haftadan uzun süren ishal nedeni ile basvuran 24 aydan küçük 43 olgu incelendi. Hastalarin ortalama yaslari 9.6±6,4 ay (1-24 ay) olup, %56,8 olgu erkekti. 17 olguda (5) malnütrisyon saptandi. Etyolojik nedenler; inek sütü protein alerjisi (10 olgu), kronik non spesifik ishal (7 olgu), karbonhidrat malabsorbsiyonu (6 olgu), intestinal lenfanjiektazi (5 olgu), çölyak hastaligi (3 olgu), enfeksiyonlar (3 olgu), enfeksiyon sonrasi uzamis gastroenterit (2 olgu), abetalipoproteinemi (2 olgu), kistik fibrozis (2 olgu), mikrovillus inklüzyon hastaligi (2 olgu), inatçi infantil kolit (2 olgu), IPEX sendromu (1 olgu) ve Munchausen syndrome by proxy (1 olgu) olarak siralandi. Mikrovillus inklüzyon hastaligi,IPEX sendromu ve 1 inatçi infantil kolit olgusu kaybedildi. Diger olgular nedene yönelik tedavi ile halen izlemimizdedir. Serimizde ilk sirada yer alan inek sütü protein alerjisi ilk 2 yasta kronik ishal etyolojisinde akilda tutulmalidir. Bu seride oldukça nadir görülen hastaliklarin da yer almasi bir pediatrik gastroenteroloji referans merkezi olmamizla iliskilendirilmistir.