Olgu Sunumu

Kutanöz Mastositoz Tanısı Almış Yenidoğan Bebekte Anaflaksi: Olgu Sunumu ve Literatür Tarama

10.4274/jcp.2017.0031

  • Nuriye Tarakçı
  • Murat Konak
  • Munise Daye
  • Hüseyin Altunhan
  • Rahmi Örs

J Curr Pediatr 2017;15(3):97-102

Mastositoz deri ve/veya iç organlarda aşırı mast hücre birikimi ile karakterize kutanöz ve sistemik olarak sınflandırılan bir grup hastalıktır. Semptomlar mast hücre mediatörlerinin aşırı salınımına ve onların lokal veya sistemik etkilerine bağlıdır. Mastositozisli hastalarda semptomlar hafif olabileceği gibi hayatı tehdit eden anaflaktik reaksiyonlara da neden olabilmektedir. Anaflaktik krizler literatürde genellikle sistemik tutulum varlığında ve erişkin ya da çocukluk dönemlerinde bildirilmiştir. Biz burada bir günlük iken kutanöz mastositoz tanısı almış ve yenidoğan döneminde anaflaksi gelişen bir hastayı literatür eşliğinde sunduk.

Anahtar Kelimeler: kutanöz mastositoz, yenidoğan, anaflaksi