Diğer

Laringomalazi Tanisiyla Izlenirken Vallekula Kisti Tanisi Konulan Bir Olgu - POSTER: 56

  • Murat Hizarcioglu
  • Ertan Kayserili
  • Pamir Gülez
  • Hursit Apa
  • Hasan Agin
  • Coskun Özcan
  • Mahfuz Aydogan

J Curr Pediatr 2007;5(1):-

Laringomalazi en sik görülen konjenital laringeal anomalidir. Yenidogan stridorlari arasinda en önemli sebeplerden biridir Genelde dogumda semptom olmasina karsin yasamin ilk 5 haftasindan sonra tedricen artan ve yüksek oranda gelisen inspiratuar stridor ile bazen de beslenme güçlügü görülür. Bazi çocuklarda otozomal dominant geçis saptanmistir. Stridor beslenme, eforla yada supin pozisyonla artarken, basin ekstansiyona gelmesi veya yüzükoyun yatmayla azalir. Çocuklarin aglamalari tamamen normaldir Alt solunum yollarina ait semptomlar ve siyanoz yoktur. Klinik bulgular dogumdan kisa süre sonra baslar ve 8. aya kadar giderek artan siddette devam eder; 9. ayda plato olusur ve giderek azalarak kaybolur. Olgumuz; 3 aylik erkek olgu dogdugundan beri olan inspiratuar stridor nedeniyle laringomalazi tanisiyla izlenirken klinigimize 2 haftadir süren öksürük, hiriltili solunum sikayetlerinin son 2 gündür artmasi ve geçirdigi jeneralize tonik klonik vasiftaki konvulziyonu nedeniyle yatirildi. Stridoru pozisyon degisikliginden etkilenmiyordu. Olguya laringeal stridor ayirici tanisi nedeniyle çekilen bilgisayarli boyun tomografide aksiyal planda alinan kesitlerde epiglotun üzerinde 5mm çapinda polipoid yumusak doku dansitesi ile uyumlu kitlesel lezyon saptanmasi üzerine yapilan laringoskopik görüntülemede vallekulla kisti oldugu görüldü. Olgu; laringomalazi tanisiyla izlenirken olasi laringeal stridor ayirici tanisi yönünden hastalarin tekrar degerlendirilmesi gerekliligi açisindan ilginç bulunarak sunulmustur.