Diğer

Ilerleyici Ailevi Intrahepatik Kolestaz; Histopatolojik Bulgular Yol Gösterici mi? - Poster 32

  • Murat Çakir
  • Funda Yilmaz
  • Deniz Nart
  • Gökhan Tümgör
  • Hasan Ali Yüksekkaya

J Curr Pediatr 2006;4(1):-