Diğer

Ülkemiz Sorunu Olan Nutrisyonel Hipokalsemik Riketslerin Retrospektif Degerlendirilmesi - POSTER: 19

  • Ertan Kayserili
  • M.Hizarcioglu Hizarcioglu
  • Hursit Apa
  • Meral Torun Bayram

J Curr Pediatr 2005;3(1):-

Bir günes ülkesi olmamiza ve giderek artan profilaktik D vitamini kullanimina ragmen rikets ülkemizde halen önemli bir saglik sorunu olmaya devam etmektedir. 2004 yili içinde degisik nedenler ile hastanemiz SOÇ -1 servisinde yatarak tedavi edilen 1400 olgunun retrospektif olarak degerlendirmeleri sonucunda 20 olguya ayni zamanda rikets tanisi konulmustur. Olgularin Ca, PO4, Mg, ALP degerleri ve el bilek grafileri geriye dogru incelenerek nütrisyonel hipokalsemik riketsler degerlendirilmistir. Solunum problemleri (%35), konvülziyon(%5), bas büyüklügü (% 5), yürüyememe (%5), gelisme geriligi (%5), bas terlemesi (%5), burun kanamasi (%5) ve yüksek ates (%5) yakinmalariyla basvurarak yatirilan olgularin 12 si (%60) erkek, 8 si (%40) ise kiz olup yaslari 3-18 ay arasinda bulunmustur. Olgular klinik, laboratuar ve radyolojik bulgularina göre degerlendirilmis ve 7si Evre1, 7si Evre2 ve 6si Evre3 rikets tanisi almistir. Tüm olgular kalsiyum replasmani ardindan stoss doz D vitamini yapilarak tedavi edilmisler ve biyokimyasal degerleri düzelince taburcu edilmistir. 3-4 hafta sonra çekilen El bilek grafisind radyolojik düzelmeleri gözlenmistir. Normal pediatri poliklinik hastaliklari arasinda çok daha fazla oranda rikets olabilecegi düsünüldügünden riketsin önemini tekrar vurgulamak. Erken evrede yakalamak ve sagiltimini programlamak amaciyla bu çalisma yapilmistir.