Diğer

Çölyak Hastalikli Çocuklarda Ter Testi Sonuçlari - POSTER: 37

  • Vildan Ertekin
  • M. Ayse Selimoglu
  • Sedat Isikay
  • Mustafa Kara

J Curr Pediatr 2008;6(1):-

Çölyak hastaligi genetik olarak yatkin bireylerde, gluten içeren gidalarin alinmasi ile ortaya çikan proksimal ince barsagi tutan ve glutene karsi kalici intolerans ile karakterize bir enteropatidir. Çocukluk çaginin en yaygin malabsorbsiyon nedeni olan bu hastalik, çocuklari ve eriskinleri yasam boyu etkilemektedir.Çölyak hastaliginda terdeki klor degerlerinin arttigi ve yanlis pozitif sonuç verdigi bilinmesine ragmen, literatürde çölyakli hastalarda ter testi sonuçlarini arastiran bir çalismaya rastlanmamistir. Bu çalismanin amaci çölyak hastalikli çocuklarda ter testi sonuçlarini arastirmak, bu sonuçlari saglikli çocuklarin sonuçlari ile karsilastirmak, çölyak hastaligi presentasyonu ile ter testi degerleri arasinda bir iliski olup olmadigini arastirmaktir. Bu çalisma yas ortalamasi 9,1±4,2 yil (2) olan 53 (% 50.5)’ ü kiz, 52 (% 49.5)’ si erkek, yeni çölyak hastaligi tanisi almis çocuklarda yapildi. Kontrol grubu olarak alinan 20 saglikli çocuk da saglam çocuk ve çocuk poliklinigine gelen, büyümesi gelisimi normal, enfeksiyonu olmayan çocuklar arasindan seçildi.Çölyak hastalikli çocuklarin ter testi 29,4±13.9 mmol /lt, kontrol grubunun ter testi sonuçlari ise 16,6±4,9 mmol /lt olarak saptandi (p<0.001). Malnütrisyonu olmayan, hafif, orta ve agir derecede malnütrisyonu olan çölyak hastalikli gruplarda ter testi sonuçlari ise sirasi ile 21,8±7,4 mmol /lt, 27,6±8,0 mmol /lt, 33,7±9,2 mmol /lt, 48,7±19,6 mmol /lt idi (p<0.0001). Ter testi pozitif olarak saptanan tüm çocuklar klasik çölyakli idi. Presentasyonlarina göre olgular gruplandirildiginda ise 59 (2) klasik çölyakli çocugun ve 46 (8) atipik çölyakli çocugun ter testi sonuçlari 33,2±16 mmol /lt, 24,4±8,6 mmol /lt idi (p<0.0001). Çölyakli çocuklarin 9 (6)’unda ter testi sonuçlari 60 mmol /lt nin üzerindeydi. Bu olgularin 8’ inin agir, birinin ise orta derecede malnütrisyonu vardi. Ter testi pozitif gelen 9 hastadan 6’ sinda kistik fibrozis mutasyonu çalisilabildi. Hiçbir olguda mutasyon saptanmadi. Ter testi pozitif gelen olgulardan 6’ sinin malnütrisyonu düzeltildikten sonra ter testi tekrarlandi ve negatif olarak saptandi.Sonuç olarak çölyak hastalikli çocuklarda ter testi degerlerinin malnütrisyonun derecesi arttikça yükseldigi bulunmustur. Klasik çölyakli olgularin ter testi degerlerinin, atipik çölyakli olgulara göre daha yüksek bulunmasi, bu hastalardaki malnütrisyon ile iliskilendirildi. Yanlis pozitifliklerin önlenmesi için hastalarin malnütrisyonlari düzeltildiginde testin tekrar edilmesinin gerekli oldugu sonucuna varildi.