Olgu Sunumu

Mature B-Hücreli Lösemiden Kaynaklanan Serebral Sinovenöz Trombozis ve Multipl Kranial Palsi

10.4274/jcp.2018.0040

  • Hüseyin Tan
  • Arzu Tatar
  • Mustafa Büyükavcı
  • Zuhal Keskin Yıldırım
  • Özgür Yörük
  • Hayri Oğul

J Curr Pediatr 2018;16(2):274-280

Akut lenfoblastik lösemi çocukluk çağının en sık hematolojik malignensisidir. Sık semptomlar, inatçı ateş, ilerleyici solukluk, kanama, kilo kaybı, kemik ve eklem ağrılarıdır. Biz, serebral sinovenöz trombozisi ve çoklu kranial palsisi olan akut lenfoblastik lösemili bir çocuk rapor ettik. Sonuç olarak, ayakta tedavi edilen her hastanın nörolojik muayenesinin dikkatli yapılmasını tavsiye ediyoruz. Bu yaklaşım kuşkusuz ciddi hastalıkların sebep olduğu ağır nörolojik bulguları ortaya çıkaracaktır.

Anahtar Kelimeler: Akut lemfoblastik lösemi, serebral sinovenöz trombozis, multipl kranial palsi