Diğer

Metallo b-Laktamaz Üreten Gram Negatif Basillerin Çift-Disk Sinerji ve Kombine Disk Testleriyle Tespiti - Poster 22

  • Inci Yildirim
  • S. Uygun
  • D. Gür
  • Gülten Seçmeer

J Curr Pediatr 2006;4(1):-