Diğer

Minör Kafa Travmasi Sonrasi Gelisen Intrakranial Lezyon - POSTER: 60

  • Deniz Tekin
  • Duran Yildiz
  • Yetis Uçar
  • Mevci Özdemir

J Curr Pediatr 2007;5(1):-

Kafa travmalari acil hekimlerinin çok sik karsilastiklari bir durumdur. Çogu travmatik beyin yaralanmasi hafiftir ve hospitalizasyon gerektirmez. Kafa travmalarinin yayginligi ve çogunun minor kafa travmasi gözönünde bulunduruldugunda her vaka için geleneksel görüntüleme yöntemlerinin kullanilmasi pahali ve gereksiz olacaktir. Bu nedenle triajda hastanin durum skorlamasi ve travma skorlama sistemlerinin kullanilmasi önemlidir. Ikibuçuk yasinda hasta merdivenden düsme nedeniyle acil servise getirildi. Fizik muayenesinde frontal bölgede 2x3 cm çapli ekimozu disinda patolojik bulgu saptanmadi. Pediatrik ve revize travma skorlari ile minör kafa travmasi olarak degerlendirilen ve glaskow koma skoru 15 olan hasta önerilerle taburcu edildi. Hasta 2 gün sonra basagrisi ve kusma sikayetiyle basvurdu. Olasi komplikasyonu ekarte etmek için çekilen kranial tomografide sol frontal kemikte lineer fraktür ve ekstradural kanama gözlendi. Izleminde çekilen kranial tomografisinde kanama degerlerinde artis saptanmadi ve herhangi bir cerrahi müdahele gerektirmedi. GKS 15 ve baslangiçta nörolojik bulgusu olmayan kafa travmali hastalarda da intrakranial lezyonlar gelisebilir. Bu nedenle aileler olasi komplikasyonlar açisindan bilgilendirilmelidir.