Diğer

Inguinal ve Umlikal Herni Birlikteligi ile Giden Larsen Sendromlu Olgu - Poster 48

  • Gürkan Genç
  • Gonca Yilmaz
  • H.Nur Peltek
  • Mesut Koçak
  • Metin Dogan

J Curr Pediatr 2006;4(1):-