Olgu Sunumu

Intrakranial Kist Hidatikli Olgu Sunumu - POSTER: 32

  • Solmaz Çelebi
  • Rifat Can Öztürk
  • Mustafa K. Hacimustafaoglu
  • Erdogan Soyuçen

J Curr Pediatr 2008;6(1):-

Kist hidatik Ekinococcus granülosus tarafindan olusturulan bir enfestasyondur. Kist hidatik, Türkiye gibi hastaligin endemik olarak bulundugu yerlerde çocukluk döneminde ciddi bir saglik sorunudur. Serebral kist hidatik, tüm kist hidatikli olgularin yaklasik %1-3’ini olusturmaktadir. Yedi yasinda erkek çocuk, üç aydan beri süren strabismus, basagrisi ve kusma yakinmasiyla çocuk acil polikinigine basvurdu. Özgeçmis ve soy geçmisinde özellik yoktu. Hastanin çekilen kraniyal MR’da sol paryeto-occipital bölgede 5,5x5,5x5 cm boyutlarinda iki adet intrakraniyal kistik lezyon tespit edildi. Ekinokok indirekt hemagglütinasyon testi 1/256 titrede pozitif olarak bulundu. Nörosirurji tarafindan operasyona alinan olguda kist tamamen eksize edildi. Kist hidatik ile uyumlu bulunan olguya albendazol (20 mg/kg/gün, 2 dozda) tedavisi baslandi. Diger sistem incelemeleri normal olarak bulundu. Klinik bulgulari düzelen olgu albendazol tedavisi ile izleme alindi. Halen kontrole gelen olgunun izleminde herhangi bir komplikasyon gözlenmedi. Izole serebral kist hidatikli olgu, nadir görülmesi nedeniyle sunuldu.