Diğer

Obez Çocuk ve Ergenlerde Metabolik Sendrom Prevalansi - POSTER: 20

  • M. Emre Tasçilar
  • Bülent Hacihamdioglu
  • Mehmet Soyarslan
  • Ayhan Abaci

J Curr Pediatr 2008;6(1):-