Olgu Sunumu

Çocuklarda Akut Pankreatitin Ender Bir Nedeni: Duodenum Duplikasyon Kisti

10.4274/jcp.2018.0039

  • Ulaş Emre Akbulut
  • Hatice Sonay Yalçın Cömert
  • Haluk Sarıhan
  • Hatice Ayca Ata Korkmaz
  • İsmail Saygın

J Curr Pediatr 2018;16(2):268-273

Duodenum duplikasyon kistleri sindirim sistemin ender görülen anomalileridir. Çocukluk döneminde daha fazla görülmektedirler ve en sık görülen komplikasyonları obstrüksiyon, pankreatit ve kanamadır. Bu yazıda, akut pankreatit tablosu ile başvuran, görüntüleme yöntemleriyle kist tespit edilen, kistin cerrahi olarak çıkarılması sonrası histopatolojik inceleme ile duplikasyon kisti tanısı konulan üç yaşındaki erkek olgu sunulmuştur. Çocuklarda akut pankreatitin ender bir nedeni olarak duodenum duplikasyon kisti akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Duodenum; duplikasyon kisti; pankreatit; çocuk