Diğer

Çocuklarda Akut Pankreatitin Nadir Bir Nedeni: Akut Hepatit A - Poster 10

  • Gönül Tanir
  • Fulya Demirçeken
  • Nilden Tuygun
  • Gönül Çatli
  • Hülya Nalçacioglu
  • Çigdem Üner

J Curr Pediatr 2006;4(1):-

Çocuklarda akut viral hepatit A sonucu gelisen akut pankreatit sik görülmez. Burada üç gün önce baslayan sarilik, istahsizlik, bulanti, kusma ve bir gündür ortaya çikan karin agrisi yakinmalari olan 14 yasinda bir erkek hasta sunuldu. Fizik incelemede genel durumu orta, bilinci açik, ancak uykuya meyilli, cilt ve skleralari ileri derecede ikterik olan hastanin karin muayenesinde sag üst kadranda hafif duyarliligi vardi ve karaciger kosta altinda 3 cm ele geliyor, dalak palpe edilmiyordu. Traube kapaliydi. Laboratuar incelemelerinde AST:53 U/L, ALT:114 U/L, ALP:881 U/L, GGT:33 U/L, T.bil:22,5 mg/dl, D.Bil:10,8 mg/dl, PT:13 sn, aPTT:34,6 sn, D.Coombs ve I.Coombs (-) olan hastada fulminan karaciger yetmezligi gelistigi düsünülerek istenen viral belirteçlerinden Anti-HAV IgM ve Anti-HAV total pozitif geldi. Diger viral hepatit belirteçleri negatifti. Serum amilaz 366 U/L (N:28-100), serum lipaz 205 U/L (N:13-60), spot idrarda amilaz 1046 U/L (0-466) bulundu. Açlik safra asit düzeyi 78,5 mg/dl (N:0-10) idi. Karin USGde karaciger-dalak büyüklügü olup, karaciger parankim ekosu artmisti. Pankreasla ilgili USG bulgulari da akut pankreatit lehine degerlendirildi. Daha sonra yapilan karin BT ve MR bulgulari da akut pankreatit ile uyumlu bulundu. Fulminan karaciger yetmezligi yönünden izlenen ve ursodeoksikolik asit tedavisi baslanan, somatostatin gereksinimi olmayan hasta üç aylik takip sonucunda klinik ve laboratuvar bulgulari tamamen düzelerek iyilesti. Bu olgu, fulminan veya fulminan olmayan viral hepatitlerin -özellikle viral hepatit Anin- nadir de olsa akut pankreatit etiyolojisinde rol oynayabilecegini vurgulamak için gündeme getirildi.