Derleme

Çocuklarda Kemoterapiye Bağlı Bulantı ve Kusma için Kullanılan Antiemetik Tedavinin Değerlendirilmesi

10.4274/jcp.2017.0028

  • Suna Emir

J Curr Pediatr 2017;15(3):70-78

Kemoterapiyle ilişkili bulantı ve kusma, kanserli çocuklarda tedavinin önemli yan etkilerinden birisidir. Yeni antiemetik ajanlar gelişmiş olmasına ragmen çocukluk yaş grubunda halen bazı sorunlar vardır. Çocuklarda kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmayı önlemek için genellikle bir 5-HT3 reseptor antagonisti ile kortikosteroid birlikte kullanımı önerilir. Yeni antiemetik ilaçlar güncel pediatri kılavuzlarında yer almazlar. Dirençli kusması olan çocuklarda alternatif ajanların kullanımına ilişkin yeterli veri yoktur. Bu derlemede; çocuklarda kemoterapiye bağlı bulantı kusma ile ilgili tanımlar, çocuklarda kullanılan antiemetik ilaçların standart ilaçlar, isteğe bağlı ilaçlar ve yeni ilaçlar olarak sınıflandırılması özetlenmiştir. Her ilaç kategorisi, etki mekanizması, dozları ve çocuklarda antiemetik tedaviyle ilgili bazı öneriler tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bulantı, kusma, kemoterapi, çocuklar, antiemetik ajanlar