Özgün Araştırma

Çocuklarda Senkop: Ritim Holter Monitörizasyonu Gerekli mi?

10.4274/jcp.32932

  • Fahrettin Uysal
  • Özlem Mehtap Bostan
  • Fatma Çetinkaya
  • Tuba Deniz
  • Ergün Çil

Gönderim Tarihi: 11.02.2015 Kabul Tarihi: 02.10.2015 J Curr Pediatr 2016;14(3):124-128

Giris: Senkop geçiren hastalarda anamnez, fizik muayene ve elektrokardiyografi (EKG) ile etiyoloji açiklanamiyorsa genellikle Holter monitörizasyonu (HM) yapilir. Bu çalismada senkoplu çocuklarda HM’nin tanisal degerinin belirlenmesi amaçlanmistir. Gereç ve Yöntem: Bu çalismada 2010-2014 yillari arasinda hastalara uygulanan toplam 3,122 HM retrospektif olarak incelendi. Hastalarin cinsiyet, tani yasi, ayrintili anamnez, fizik muayene, 12-derivasyon EKG ve ekokardiyografik sonuçlari standart form kullanilarak kayit edildi. Bulgular: Çalismaya yas ortalamasi 13,21±3,67 olan 323 hasta dahil edildi. Hastalarin 199’u kiz, 124’ü erkek idi. Tüm hastalarin 284’ünde (%87,9) Holter sonuçlari normal saptanirken 11 hastada (%3,4) senkopu açiklayan anormal Holter sonuçlari tespit edildi. Anormal Holter sonuçlari olan 11 hastanin üçünde HM öncesinde uygulanan EKG ile tani kondugu için HM’nin tanisal degeri %2,4 olarak hesaplandi. Aile öyküsü pozitif olan çocuklarda ise HM’nin tanisal degeri %16,6 olarak bulundu. Çalismada EKG’si normal olan yedi hastada ise HM sonucu ile uzun QT sendromu düsünüldü. Sonuç: Senkop geçiren çocuklarda ayrintili anamnez çok degerlidir. Sonuç olarak HM’nin, yüksek risk grubu olmayan hastalarda tanisal degeri düsüktür. Ancak özellikle pozitif aile öyküsü olanlarda ve eforla iliskili senkopu olan çocuklarda gizli uzun QT sendromu açisindan HM’nin degerli olabilecegi düsünüldü.

Anahtar Kelimeler: Senkop, çocuk, Holter monitörizasyonu, gizli uzun QT sendromu

Tam Metin (İngilizce)