Diğer

Çocukluk Çagi Hematolojik Hastaliklarinda Febril Nötropeni Ataklarinda Fungal Enfeksiyon Hizi, Antifungal Tedavi ve Prognostik Faktörler - Poster 55

  • Selin Aytaç
  • Sevgi Yetkin
  • Inci Yildirim
  • Mualla Çetin
  • Murat Tuncer
  • Gülten Seçmeer
  • A. Bülent Cengiz
  • Adem Kara

J Curr Pediatr 2006;4(1):-