Derleme

Çocukluk Çaginda Lenfadenomegaliler - Derleme

  • Birol Baytan
  • Ünsal Günay
  • Adalet Meral Günes

J Curr Pediatr 2006;4(1):-

Lenfadenomegaliye Tanisal Yaklasim

Lenfadenomegalilerin degerlendirilmesi için tanisal yaklasimin esasi dikkatli bir öykü alma ve fizik muayeneden geçmektedir. Böylece çogu vakalarda lenfadenomegali nedeni ileri arastirma yapilmadan saptanabilir. Izah edilemeyen ve kuskulanilan hastalarda biopsi öncesi 4 haftalik gözlem periodunda tutulmalidir. Süpheli klinik tablo içeren veya yaygin LAMsi olan olgulara beklenmeksizin biopsi yapilabilir (6).