Diğer

Çocukluk Çaginda Nadir Görülen Bir Metanol Intoksikasyonu - POSTER: 39

  • Ebru Akar
  • Hasan Agin
  • Hursit Apa
  • Tülay Kavakli
  • Tugrul Özcan
  • Ceyhun Dizdarer

J Curr Pediatr 2008;6(1):-

Metanol, boya çikarici, vernik, antifriz sivilari, ispirto, kolonya ve çesitli solventler içinde bulunan sivi bir organik bilesiktir. Alkol dehidrogenaz ve formaldehid dehidrogenaz enzimleri tarafindan metabolize edilir. Olusan formik asid ile laktik asid asidoza ve anyon açiginin artisina neden olur. Metanolün agiz yolu ile alimi sonrasinda ciddi toksik etkileri görülmekle birlikte deri yolu ve solunum yolu ile maruziyetlerinde de serumda yüksek oranda bulunabilir, yüksek mortalite ve morbidite ile seyredebilir. Bu bildiride cilt yolu ile metanolün toksik etkisine maruz kalmis nadir bir olgu sunulmustur.16 aylik erkek hasta solunum sikintisi, uykuya meyil ve konvülziyon nedeni ile basvurdugu hastaneden entübe olarak sevk edildi. Öz ve soy geçmisinde özellik yoktu. Hasta gelis fizik incelemesinde bilinci kapali, bradikardik, hipotermik, spontan solunumu yetersiz ve Glaskow koma skoru 3 puan olarak degerlendirildi. Pupiller fiks dilate ve DTR alinamiyordu. Sol alt ekstremite proksimalinde belli belirsiz mor renkli haleler görüldü. Laboratuvar incelemesinde metabolik asidoz, artmis anyon GAP, hiperpotasemi, hiperglisemi vardi. Öykü derinlestirildiginde deri yolu ile ispirtoya maruz kaldigi anlasilan hastanin serum metanol düzeyi yüksek saptandi. Metanol intoksikasyonu tanisi konulan hastaya fomepizol antidot olarak uygulandi. Destek tedavisi verildi. Ancak yogun bakim izleminin 13. gününde hasta kaybedildi.Çocukluk çaginda metanol intoksikasyonunun nadir görülmesi ve deri yoluyla maruziyetlerde de serum toksik düzeylerin olusabilecegini vurgulamak için olgu bildirildi.