Orjinal Makale

Çocukluk Çağında Böbrek Apsesi: Beş Vakalık Bir Seri ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

10.4274/jcp.2017.0025

  • Aysel Taktak
  • Fatma Şemsa Çaycı
  • Banu Acar
  • Nermin Uncu
  • Nilgün Çakar

J Curr Pediatr 2017;15(3):46-51

Böbrek apsesi çocukluk çağında nadir görülür ve özgün belirtileri olmadığından tanıda güçlükler olabilir. Hastaların tanısında klinik, laboratuar ve görüntüleme yöntemleri yardımcıdır. Tanıyı takiben hızla antibiyotik tedavisi başlanmalıdır. Bazı olgularda perkütan ve/veya cerrahi drenaj, ciddi olgularda ise nefrektomi gerekebilir. Bu çalışmada böbrek apsesi olan 5 hasta tartışılmış ve literatür gözden geçirilmiştir.