Diğer

Olgularla Rikets - POSTER: 20

  • Ertan Kayserili
  • Hursit Apa
  • Murat Hizarcioglu

J Curr Pediatr 2005;3(1):-

Rikets terimi, büyüyen kemigin ya da osteoid dokunun mineralizasyonundaki yetersizligi tanimlar. Disardan D vitamini, kalsiyum ve fosforun yetersiz alimina ya da primer metabolik defektlere bagli gelisebilecegi gibi, malabsorbsiyonlar, kronik hastaliklar, intoksikasyonlar ve ilaç kullanimlari da riketse neden olabilir. Fizyopatolojik olarak kalsiyopenik ve fosfopenik olarak iki ana grupta toplanan riketsin klinikte en sik görülen sekli nutrisyonel D vitamini eksikligine bagli gelisen kalsiyopenik riketstir. Tüm gelismekte olan ülkelerde oldugu gibi ülkemizde de nutrisyonel rikets önemli bir saglik sorunu olmaya devam etmekte, sikliginin ise % 1.67 - 19 arasinda degistigi bildirilmektedir. Bu nedenle ilk olarak, hastanemizde D vitamini eksikligine bagli gelisen riketsin üç ayri klinik evresinde yakalanan üç farkli olguyu sunduk. Ilk iki olgu, sirasiyla akut bronsiyolit ve inguinal herni operasyonu nedeniyle yatirilan, anamnezlerinden D vitamini destegi almadiklari ögrenilen, tetkikleri sonucunda Evre-1 ve Evre-2 Rikets tanilari alan olgulardi. Hastaneye çok farkli sebeplerle yatirilarak rikets tanisi alan bu iki olguyu, belirgin semptom ve bulgulari olmasa da; ülkemizde D vitamini alim eksikliginin hala düsünülmesi gereken bir saglik sorunu oldugunu vurgulamak amaciyla sunduk. Üçüncü vaka ise hastanemize tekrarlayan konvulsiyonlari ve dirençli hipokalsemisi nedeni ile sevkedilen, hiç D vitamini destegi almadigi ögrenilen, tetkikleri sonucunda Evre-3 Rikets tanisi alan olguydu. Bu olguyu, nutrisyonel riketsin yalniz kemik gelisiminde bozukluga degil konvulsiyon gibi daha akut ve ciddi tablolara da yol açabilecegini göstermesi yönünden uyarici bularak sunduk. Dördüncü olgu ise; hastanemize dizlerde, el ve ayak bileklerinde sekil bozuklugu nedeni ile basvuran, üçüncü derece akrabalik öyküsü bulunan, fizik muayenede O-bine deformitesi saptanan 5 yasinda kiz olguydu. Tetkikleri sonucunda Xe bagli hipofosfatemik rikets tanisi konuldu. Bu olgular ülkemizde halen önemli bir sorun olan nutrisonel riketsleri evreleri ile tekrar gözden geçirmek ve oldukça nadir görülen non-nutrisyonel riketslerin en sik sekli olarak kabul edilen Xe bagli hipofosfatemik riketsi hatirlamak amaciyla sunuldu.