Orijinal Makale

Onkoloji Kliniklerinde Çalisan Hekim ve Hemsirelerin Kanser Tanisi Almis Adolesan Erkeklerde Sperm Bankasinin Kullanimina Yönelik Bilgi ve Uygulamalari

10.4274/Jcp.11.69188

  • Ayse Sonay Kurt
  • Ibrahim Topçu
  • Sevim Savaser
  • Hanife Sen

J Curr Pediatr 2013;11(3):114-120

Gi­ris: Bu tanimlayici arastirmada, kanserli genç erkeklerde sperm bankasinin kullanimina yönelik hekim ve hemsirelerin bilgi ve uygulamalarini belirlemek amaçlanmistir. Gereç ve Yöntem: Çalisma, 1 Ocak-30 Mart 2012 tarihleri arasinda Istanbul Il Saglik Müdürlügü’ne bagli hastanelerin onkoloji kliniklerinde çalisan 71 doktor ve 150 hemsirede yapildi. Evrenin tamamina ulasilmasi hedeflendi, örneklem seçimi yapilmadi. Bulgular: Çalismaya katilan doktorlarin %70’i ve hemsirelerin %42’si çalistiklari kurumda sperm bankasina yönelik yazili kurallarin olmadigini belirtti. Doktorlarin sperm bankasini önerecekleri gruplar soruldugunda ilk üç sirada sirasiyla; çocuk sahibi olmak isteyenler, bekarlar ve hemen kemoterapiye baslayan hastalarin yer aldigi belirlendi. Hemsirelerde ise ilk üç sirada; çocuk sahibi olmak isteyenler, yeni tani konulanlar ve hemen kemoterapiye baslayan hastalar yer almakta idi. Doktorlarin ve hemsirelerin sperm dondurma islemine yönelik uygulamalari yetersiz idi. Bu durumu etkileyen en önemli faktörler ise kültürel faktörler, dini inançlar ve is yükü idi. Sonuç: Saglik çalisanlari kanserli genç erkek hastalarda sperm bankasinin önemini bilmesine ragmen uygulamalarin istenilen düzeyde olmadigi sonucuna varildi. (Gün­cel Pe­di­at­ri 2013; 11: 114-20)

Anahtar Kelimeler: Kanser, adolesan, sperm bankasi, fertilizasyon, infertilite

Tam Metin (İngilizce)