Diğer

Pediatrik Astimda Tani

  • Özkan Karaman

J Curr Pediatr 2006;4(1):-

Astim; degisik uyaranlara karsi artmis hava yolu duyarliligi ve geri dönüsümlü hava yolu obstrüksiyonu ile karakterize kronik inflamatuvar bir hastaliktir. Çocukluk çagi kronik hastaliklarinin en sik görülenidir. Yillar geçtikçe; prevelansi, morbiditesi, mortalitesi artan bir hastalik haline gelmistir. Çocuklarda en sik rastlanan kronik hastalik olan astimin prevalansi, ülkelere, kullanilan yöntemlere, irka, cografi bölgelere ve çevresel etkenlere göre degismektedir. Gelismis toplumlarda ISAAC (International study of asthma and allergies in childhood) yöntemi ile astim prevalansi %4-23 arasinda bulunmustur. Ülkemizde ISAAC yöntemi ile yapilan çocukluk çagi prevalans çalismalarinda ise, kümülatif astim prevalansi %13.7-15.3 arasinda degismektedir. Izmir ilinde 6-13 yas arasi çocuklarda yapilan bir çalismada, astim kümülatif prevalansi %4.9 olarak bulunmustur.Astim, heterojen bir hastalik olmasina ragmen, tanisi için genellikle anamnez, fizik muayene ve spirometrik testler yeterli olmaktadir.


a. Hikaye

Birçok hastalikta oldugu gibi astim tanisinda da dogru ve detayli alinmis bir anamnez büyük önem tasimaktadir. Astim tanisi, çogu zaman tekrarlayan solunum sikintisi, öksürük ataklari ve hisilti yakinmalarinin varliginda konur. Sikayetlerin mevsimsel degiskenligi, ailede atopik veya astimli birey varligi da astim tanisini düsündüren önemli bulgulardir. Astim düsünülen hastada öyküde özellikle sorgulanmasi gereken noktalar Tablo 1de özetlenmistir.


b. Fizik Muayene

Semptomlarin degiskenligi nedeni ile astimli hastanin dinleme bulgulari normal olabilir. En sik saptanan muayene bulgusu akciger oskültasyonunda sibilan ronküs, hisilti duyulmasidir.Hisilti, astimin en tipik bulgusu olmakla birlikte ciddi astim ataklarinda bu bulgu mevcut olmayabilir ancak bu durumda genellikle siyanoz, uykuya egilim, tasikardi gibi diger fizik muayene bulgulari mevcuttur.