Derleme

Pediyatrik Popülasyonda Antibiyotik Kullanımı: Ebeveynlerin ve Reçete Yazanların Etkili Rolüne Duyulan İhtiyaç

10.4274/jcp.2021.0019

  • Yusuf Karataş
  • Zakir Khan

Gönderim Tarihi: 09.11.2020 Kabul Tarihi: 04.01.2021 J Curr Pediatr 2021;19(1):135-140

Antibiyotikler pediatrik tıbbi tedavinin önemli bir yönüdür ve enfeksiyon hastalıkları çocuk ölümlerinin önde gelen nedenidir. Antibiyotikler, bakteriyel enfeksiyonların tedavisinin temel taşıdır ve çocuklar bu ilaçları diğer ilaç sınıflarından daha sık almıştır. Antibiyotiklerin uygunsuz kullanımı uluslararası bir endişe kaynağıdır ve uygun ve güvenli antibiyotik kullanımının teşviki saatin ihtiyacıdır. Hastanelerdeki ve toplumdaki yetersiz antibiyotik reçetelerinin yüksek yüzdesi, dünya genelindeki pediatrik popülasyonda bildirilmektedir. Çocuklarda uygunsuz ve aşırı antibiyotik kullanımı direnç ve advers ilaç reaksiyonlarına (ADR’ler) yol açar. Ebeveynler ve reçete yazanlar, çocuklarda antibiyotik reçetesini etkiler. Hem ebeveynler hem de reçete yazanlar için doğru araçlarla, yalnızca doğru kişiler tarafından uygun eğitim müdahalesinin, uygun olmayan antibiyotik uygulamaları sorununu yeterince iyileştirebileceği ve antimikrobiyal direnç riskini kademeli olarak ortadan kaldırabileceği bildirilmektedir. Bu anlatı gözden geçirme belgesi, çocuklarda antibiyotiklerin kullanımı, ADR’ler, alerji, hatalar ve endikasyon dışı kullanımına genel bir bakış sağlamakta ve antibiyotik tedavisinin kullanımında ebeveynlerin ve reçete yazanın önemli rolünü tartışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotikler, advers ilaç reaksiyonları, farmakoterapi, pediatri, direnç