Diğer

Periyodik Ates, Aftöz Stomatit, Farenjit ve Adenit Sendromlu Olgularimizin Klinik ve Laboratuar Özellikleri - POSTER: 53

  • Murat Hizarcioglu
  • Suna Asilsoy
  • Ertan Kayserili
  • Pamir Gülez
  • Gülcihan Demir

J Curr Pediatr 2008;6(1):-

PFAPA sendromu (Periyodik ates, aftöz stomatit, farenjit, servikal lenfadenopati) periyodik ates, aftöz stomatit, farenjit ve servikal adenopati ile karakterize bir klinik tablodur. Spesifik tani koyduran laboratuar bulgulari yoktur.