Diğer

Persistan Stridor ile Basvuran Servikal Hamartom Olgusu - POSTER: 45

  • Sit Uçar
  • Pelin Zorlu
  • Özge Metin
  • Atilla Çiftci
  • Tevfik Sözen
  • Umut Akyol

J Curr Pediatr 2007;5(1):-

Hamartomlar yaygin olmayan, nonneoplastik gelisimsel anomalilerdir. Nazofarenks ve akcigerlerde daha yaygin görülürken, laringeal hamartomlar çok nadir görülür. 1998 yilina kadar olan tüm olgulari içeren bir seride 11 vaka bildirilmistir. Laringeal hamartomlar genellikle, fibröz doku, düz kas, kikirdak, yag, iskelet kasi, epitel, müköz gland içeren submukozal yerlesimli miks yapilardir. Genellikle hava yolu obstrüksiyonu sonucu, disfoni, kronik öksürük, sesli solunum, progressif stridor ve dispneye neden olurlar. Tekrarlayan pnömoni ve iyilesmeyen stridor ile basvuran servikal hamartomlu olgu çok nadir bir anomali olmasi nedeniyle sunuldu. Olgu: Yedi aylik erkek hasta dogumdan 20 gün sonra baslayan hiriltili solunum, seste kabalasma ve kisiklik, son iki aydir belirginlesen hizli nefes alip verme, beslenememe ve morarma sikayetleriyle getirildi. Öyküsünden 20 günlükken ve iki aylikken pnömoni ve bes aylikken de trakeobronsit tanisi ile hastanede izlendigi, ara dönemlerde hiriltili solunum, ses kisikligi sikayetlerinin düzelmedigi geldigi merkezde yapilan bronkoskopisinin normal bulundugu ögrenildi. Anne baba arasi akrabalik olmayan ve dogum öyküsü normal olan olgunun muayenesinde, genel durumu orta, huzursuz, solunumu zorlu, kaba ve boguk sesle öksürüyor, soluk görünümde, oksijen satürasyonu %97, vücut isisi 36.5_C, solunum sayisi 54/dk, nabzi 140 /dk, vücut agirligi 7300gr (3-10p), burun kanadi solunumu, inspiratuar stridoru, interkostal, subkostal ve suprasternal retraksiyonlari ve basini geriye attigi gözlenirken, her iki hemitoraks solunuma esit katiliyordu ve dinlemekle ral-ronküs duyulmadi. Dinlemekle 2/6º sistolik üfürümü duyuludu ve diger sistem muayene bulgulari normal bulundu. Laboratuvar tetkiklerinde demir eksikligi anemisi tespit edildi. Iki yönlü akciger grafisi normaldi. Diger biyokimyasal tetkikleri, alfa-1 antitripsin degeri, ter testi, Immünglobülinleri bulundu. Ekokardiyografisinde VSD tespit edildi. Takibinde soguk buhar, adrenalin nebül ve steroide yanit alinamadi. Servikal tomografide subglottik 0.3 cm çapinda solid nodüler bir lezyon görüldü. Subglottik kitle öntanisiyla yapilan bronkoskopide subglottik bölgede, solda düzgün yüzeyli görülen kitle, bronkoskopi esnasinda alinamayip ameliyatla çikarildi. Iki ay süreyle trakeostomili kalan hasta düzelerek taburcu edildi. Çikarilan kitlenin patolojik incelemesi hamartom ile uyumlu bulundu.