Diğer

Prematürelerde Flebotomiye Bagli Anemi - Poster 61

  • Erhan Özbek
  • Timur Mese
  • Gürol Yendur
  • Sükrü Cangar

J Curr Pediatr 2006;4(1):-

Prematürelerde olusan anemi semptomlara ( tasikardi, takipne, dispne, apne, beslenme güçlügü) yol açtigi için önemli bir sorundur. Prematüre bebeklerde hasta stabilize olana kadar tetkikler için alinan kan aneminin önemli bir sebebidir. Servisimizde izledigimiz prematüre bebeklerden tetkik için alinan kanlarin anemi olusmasindaki rolünü arastirmak istedik. Bu amaçla en az 7 gün süre ile takip ettigimiz 84 hastadan alinan kan hacimleri, verilen eritrosit süspansiyonlari, Hb degerlerindeki düsme not edildi. Bu 84 bebekten ortalama 19,5 cc kan alinmistir. Bu 84 bebekten 44 üne ( % 52.3) 66 kez eritrosit süspansiyonu verilmistir. Bu sekilde ortalama 15 cc eritrosit süspansiyonu verilmistir. Bu degerler literatürle kiyaslandiginda düsük gözükmektedir. 44 Bebegin 18 tanesine ( % 40.9) birden fazla transfüzyon yapilmistir. Hastalarimizda ortalama 3,5 gram Hb düsmesi olmustur. Sonuç olarak prematüre bebekten kan alirken çok düsünmek zorundayiz. Hastaya faydasi olan tetkik alinmalidir.