Özgün Araştırma

Is Intravenous Iron Treatment in Pediatric Patients Safe and Effective Enough?

10.4274/jcp.2022.94940

  • Nihal Karadaş
  • Ersin Töret
  • Ulaş Karadaş

Gönderim Tarihi: 19.10.2021 Kabul Tarihi: 04.04.2022 J Curr Pediatr 2022;20(2):168-173

Giriş:

Demir eksikliği anemisi (DEA) çocukluk çağında en sık görülen hematolojik hastalıktır. DEA olan çoğu çocuk oral demir ile tedavi edilse de, tedavi uyumu olmayan, emilim bozukluğu olan ağır DEA’lı çocuklarda intravenöz (İV) demir uygulaması bir tedavi alternatifidir. Bu çalışmada İV demir tedavisi uygulanan çocukların anemi nedenleri, tedavi etkinliği ve güvenliği incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem:

Haziran 2014-Haziran 2017 yılları arasında anemi nedeni ile çocuk hekimi tarafından çocuk hematoloji polikliniğine yönlendirilen ve İV demir tedavisi uygulanan olguların dosyaları retrospektif olarak incelenmiştir. Oral demire yanıt vermeyen veya hemoglobini (Hb) <7 g/dL olan ve İV demir tedavisi uygulanan DEA hastalarının anemi nedenleri, İV demir tedavisinin etkinliği ve güvenliği açısından değerlendirildi. Demir sükroz infüzyonu öncesi ve sonrası laboratuvar sonuçları karşılaştırıldı. Tüm kayıtlar ciddi yan etkiler ve alerjik reaksiyonlar açısından gözden geçirildi.

Bulgular:

Çalışmaya 3-18 yaş arası toplam 33 hasta alındı. İV demir tedavisi alan hastaların %58’inde yetersiz demir alımı varken, %24’ünde malabsorbsiyon vardı. İlk değerlendirmede hastaların Hb düzeyleri 3,2-7,8 (6,54±1,06) g/dL, ortalama korpüsküler hacim (MCV) 59,18±6,66 fL ve ferritin 1,87±1,34 μg/Ll iken, tedavi sonrası 4-6. haftada bakılan Hb 11,39±1,51g/dL, MCV 76,06±7,59 fL ve ferritin 54,79±15,64 μg/L idi. Ciddi bir yan etki görülmedi.

Sonuç:

DEA’lı çocuklarda İV demir tedavisi Hb’de hızlı artışa yol açar ve eritrosit süspansiyonu transfüzyon ihtiyacını azaltır. Güvenli ve etkili bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Demir eksikliği anemisi, intravenöz tedavi, etkinlik, güvenlilik

Tam Metin (İngilizce)