Olgu Sunumu

Septik Pulmoner Emboli Gelisen Olgu Sunumu - POSTER: 19

  • Solmaz Çelebi
  • Berna Aktürk
  • Yücehan Albayrak
  • Mustafa K. Hacimustafaoglu

J Curr Pediatr 2007;5(1):-

Septik pulmoner emboli çocukluk döneminde nadir görülmektedir. Siklikla bakteriyel endokardit, septik tromboflebit ve osteomiyelitin komplikasyonu olarak gelismektedir. Onbes yasindaki kiz olgu ates yüksekligi, kol ve bacaklarda agri, kizariklik ve sislik yakinmalari ile basvurdu. Fizik muayenesinde ates 38.5°C, sol bacak, sol kol ve sag ayak bileginde kizariklik, sislik ve hassasiyet saptandi. Direkt ekstremite grafilerinde yumusak doku yogunlugunda artis saptandi. Akciger grafisinde sag alt lobda yuvarlak yogunluk artimi ve her iki akcigerde yaygin infiltrasyon saptanan olguya sefotaksim ve klindamisin tedavisi baslandi. Akciger absesini ekarte etmek amaciyla çekilen akciger tomografisinde her iki akcigerde yaygin yuvarlak ve kaviter nodüller, sag alt lob üst segmentte 8x4 cm boyutlarinda hipodens yuvarlak lezyon saptanan olguda septik pulmoner emboli düsünüldü. Izlemde solunum yetmezligi ve septik sok gelisen olgu yatisinin 12.saatinde kaybedildi. Kan, plevral sivi ve trakeal aspirat kültürlerinde metisillin duyarli Staphylococcus aureus izole edildi. Olgu nadir görülmesi nedeniyle sunuldu.